Japans fatalisme

Det skal mer enn et jordskjelv til for å endre Japans økonomi. Japan fascinerer de fleste akademikere. Enten du er glad i kunst og kultur, shopping, biler og/eller elektronikk så har Japan mye å by på. Også historikere og økonomer har lenge vært...

Den lave inflasjonen

Ja, da bommet jeg jaggumeg igjen. Der jeg hadde sett for meg et hopp i prisveksten fikk vi går beskjed om at økningen uteble. Fra januar til februar steg kjerneinflasjonen fra 0,7% som 12-mnd vekst til knappe 0,8%. Dette til tross for skriverier om...

Ja de penga….

Det er ikke lett å få for mye penger mellom hendene. Norge er litt i den stillingen nå med en ekstrainntekt som følge av uroen i Midt-Østen på drøye 100 mrd kroner per år. Hvordan skal vi bruke alle våre Lottoinntekter? Over tid er det meningen at...

De relevante rentene

Hva du tror om renta kan avhenge av hvilken rente du fokuserer på. Norge fører en lavrentepolitikk - skal en tro de fleste makroøkonomer i Norge. Som bevis for at renta er lav peker de på Norges Banks foliorente som nå ligger nær en historisk bunn...

Ja, da så

Diskusjonen av boligmarkedene er nå en føljetong i avisspaltene rundt omkring i landet. Folk er uenige om prisene er for høye eller for lave, hvorvidt de er farlige for den finansielle stabilitet, om rentene er for høye eller for lave og om...

Med fremtiden i andres hender

Noen av verdens største økonomier har ønsket seg overskudd i sin handel med utlandet; de vil under ingen omstendighet bruke det de tjener. For å tilpasse seg deres overskuddsbehov må da andre akseptere ditto underskudd. Kan dette vare? Systemet...

Before the flood

I februar steg boligprisene litt mer enn jeg hadde ventet, pluss 2,0% fra januar. Egentlig burde jeg heve prisanslagene mine for året som helhet gitt de nye data, men denne tabben har jeg gjort før. I fjor oppjusterte jeg anslagene mine etter noen...

Kategorier

Siste innlegg