Er det på tide å gjeninnføre statlig boligbygging?

by | 15. July 2023 | Eiendom

Jeg sitter her på Fornebulandet og klør meg i hodet. Her skal det komme tusenvis av nye familieboliger som er blitt dyre, blant annet fordi boligeierne skal betale for mye av den medfølgende, og helt nødvendige, infrastruktur. Haken er at det som allerede er bygget blir ikke solgt. Til det er bruktboligprisene (i et av Norges dyreste boligstrøk), bare så altfor lave. Folk kjøper da heller brukt enn nytt.

Ja, jeg vet at Finanstilsynet syntes boligprisene er høye. Mange økonomer er enig i det. Men de er altså for lave til at det lønner seg å bygge nytt i det meste av kongeriket. Og du vet like godt som meg at uten profitt lar boligene ikke seg bygge i privat regi.

Alle dagens problemer med trangboddhet, mangel på utleieboliger og manglende by- og regionsutvikling blir verre som følge av den boligpolitikken som føres i dag, fordi det blir solgt for få nybygg. Da blir de jo heller ikke realisert.

Saken er jo den at:

-Norges Bank setter rentene uten tanke på boligbyggernes skjebne.

-Finanstilsynet setter sin boliglånsforskrift uten tanke på boligbyggernes skjebne.

-Politikerne vil gjerne sponse batterifabrikker uten tanke på hvor mange boliger som der må bygges.

-Flyktninger er det mange velmenende politikere som vil ta imot, uten tanke på boligbyggerne.

Og her på Fornebu kommer alt bare til å stoppe opp, uten at noen tenker noe særlig over det heller. Slik blir det boligkriser av.

Dette er OBOS sitt siste prosjekt på Fornebulandet. Der det normalt selges halvparten av boligene første salgskveld, er det etter en snau måned bare en håndfull leiligheter som er solgt. Lykke til med de neste 3000 som etter planen skal bygges her ute. Bygges altså, ETTER at de er solgt.

Hvis intet annet skjer, kan jeg ikke skjønne annet enn at det offentlige må selv stå for boligbyggingen hvis disse boligene skal realiseres. Selvfølgelig med enorme tap for skattebetalerne. Boligverdiene er som sagt langt lavere enn kostnadene ved å bygge nye boliger i det meste av kongeriket. Så også på Fornebulandet.

I siste instans mister vi byggekapasitet for ting Norge har god bruk for som følge av avsetningsvansker i nyboligmarkedene våre. Både i vekstområder som Drammen og i Rogaland. Lierhus AS klarte seg gjennom børskrakk og finanskrise, men overlevde ikke dagens skjødesløse økonomiske politikk.

Alt fordi man har innbilt seg at norske boligpriser er for høye, at renta bør brukes aggressivt, at boliglånsforskriften er streng, og fordi boligbyggerne belastes med større kostnader ved nødvendig infrastruktur enn det markedene makter å bære. 

Idealistiske politikere gjør boligmangelen mer prekær der de pumper opp etterspørselen etter boligtjenester ved å ønske seg flyktninger, batterifabrikker mm.  uten tanke på den manglende boligbygging.

Det er virkelig på tide å ta boligpolitikken på alvor. Selve byggingen av boliger må prioriteres. Helst i privat regi, men hvis intet annet duger må staten trå til. Alternativt vil alle våre utfordringer med boligmangel bli verre i årene som kommer.

Kategorier

Siste innlegg