Det våres for norsk økonomi

En Snabbanalys: Forslaget til Revidert nasjonalbudsjett gir en solid styrking av offentlige budsjetter. Vinnerne er sykehusene og kommuner. Særlig når en tenker på signalene som gis for ytterligere styrking neste år. Begge delene kan trenges....

Norge som den ukomfortable oligark

Det er veldig interessant å følge debattene rundt vårt Oljefonds gjøren og laden. Nå sist ved Nicolai Tangens middagsinvitasjon til Elon Musk våren 2025. Det nye treffer det gamle, det hverdagslige treffer riksmannsgalskap, mens norsk mas om jevn...

Et alternativ til formuesskatt

Jeg hadde glede av å følge Civitas debatt om den norske formuesskatt forleden. Vel verdt å se.  Noe alle kan være enige om er at skattesystemets rolle blir å regulere den samlede etterspørsel etter goder innenfor ansvarlige finansielle rammer,...

Kronekursens seilas

Påsken ga krona vår en seilas av de sjeldne, og ga med det nok en spiker i kista for dagens system med inflasjonsstyring, og nok et argument for at Norge er best tjent med å gå tilbake til et fastkursregime.  Spør du meg, noe som dessverre...

Norske byggeklosser

-As housing goes, so goes the economy – er et gammelt jungelord for amerikanske makroøkonomer. Boliginvesteringer er ikke normalt mer enn 5 prosent av økonomien, men det er en sektor hvor aktivitetene med plank, mørtel og stein svinger mye. Boliger...

Nye idéer for bruk av oljepenger

Sosialistisk Venstreparti foreslo nylig å lage en ny handlingsregel, hvor bruken av oljefondet kan deles i 2 komponenter. Den vanlige delen hvor 3 prosent av oljefondet skal kunne brukes, og en ny bit som skal kunne brukes til å hjelpe fattige...

Kategorier

Siste innlegg