Do girls just wanna have fun?

Det er noe dramatisk på gang i Mor Norge. Jeg er ofte i debatter om distriktspolitikk. Det er svært sjeldent at vi her kommer inn på problemet med bygde-Norges manglende tiltrekningskraft på unge kvinner. Det går mye i hvordan vi kan få flere...

Mens vi venter på Smuta

Sommeren 2023 holdt den aldrende Kirill I, en forhenværende KGB-agent, og i dag overhodet for Den russisk ortodokse kirke, en tale hvor han blandet sammen navnet til (sin eks-kollega) Vladimir Putin med tsaren Ivan den grusomme. De fleste i salen,...

En boligsardins bekjennelser

I unge år drev jeg med utleie av boliger i det små. Jeg var ingen bolighai, men heller en beskjeden boligsardin, som ønsket å gjøre noen kroner på kjøp og salg av utleieboliger. Erfaringene herfra kommer godt med når en skal diskutere fordeler og...

Renter & Sånn

I dag fikk vi inflasjonstall som får en til å undres over hvordan det skal gå med rentene våre. I et lenger perspektiv kan en også gruble over hva rentene ideelt sett bør være, noe som avhenger av hvordan kronekursen bør være, som i sin tur er...

Det våres for norsk økonomi

En Snabbanalys: Forslaget til Revidert nasjonalbudsjett gir en solid styrking av offentlige budsjetter. Vinnerne er sykehusene og kommuner. Særlig når en tenker på signalene som gis for ytterligere styrking neste år. Begge delene kan trenges....

Norge som den ukomfortable oligark

Det er veldig interessant å følge debattene rundt vårt Oljefonds gjøren og laden. Nå sist ved Nicolai Tangens middagsinvitasjon til Elon Musk våren 2025. Det nye treffer det gamle, det hverdagslige treffer riksmannsgalskap, mens norsk mas om jevn...

Kategorier

Siste innlegg