Når kommer boligrenta ned?

by | 16. December 2011 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Ting tar tid også for oss banker.

Norges Bank satte ned sin styringsrente på onsdag til 1,75pst. Dette er en plasseringsrente for bankene og må ikke misforstås med bankenes utlånsrenter. Bankene låner ut penger seg i mellom i det såkalte interbankmarkedet, og her får vi det nærmeste vi kan kalle pengenes engrospris; 3-mnd NIBOR.

Denne holdes oppe av finansuroen hvor mistillit bankene i mellom i det store utland også preger våre pengemarkeder. Det kan høres rart ut at kostnaden for å låne stiger for en liten Terra bank i disse dager, men de store norske bankene henter jo sine penger i utlandet og det gjør også våre råvarer dyrere.

Akkurat når og hvor rentene kommer ned er ikke godt å si, men før eller siden vil også norske pengemarkedsrenter falle. Norske banker lærer seg å skaffe billigere finansiering, tapene uteblir og en kan regne med at flere reduserer sine utbytter slik at egenkapitalen styrkes. Da vil også boligrentene kunne senkes:  

http://www.dn.no/privatokonomi/article2291773.ece

Dette var siste blogginnlegg før jul.

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR TIL ALLE FRA MAKRO JAN

Kategorier

Siste innlegg