Jan Ludvig Andreassen

1207 POSTS 0 COMMENTS
Jeg er sjeføkonom i Eika Gruppen med hovedansvar for overvåking av makroøkonomi i inn-og utland. Jeg er opptatt av de lange linjer og liker en god debatt. De siste 20 år har jeg jobbet med makroøkonomiske analyser i blant annet DnB, Alfred Berg og Norges Bank.

I fjor høst leste jeg et intervju med den italienske sentralbanksjefen. Han var en erfaren makroøkonom, som sa noe sånt som at...

I forkant av et nytt rentemøte i Norges Bank undres jeg på hvordan barna våre vil få det inn i det tjueandre...

Boligmarkedene i Norge starter året med en helt annen hverdag enn vi hadde på samme tid i fjor, eller i tidligere år....

Mangelen på renter i verden forandrer mangt og meget. Ikke bare fordi det tilter din portefølje mot en høyere...

Jeg hadde en onkel som ikke stolte på bankinnskudd. Han hadde opplevd de harde 30-åra, og var merket av det. Skoesken var...

Jeg hadde en onkel som ikke stolte på bankinnskudd. Han hadde opplevd de harde 30-åra, og var merket av det. Skoesken var...

I lærebøker om økonomi finner vi mye om likevektspunkter. Vakre skjæringspunkter mellom flytende, konkave kurver i noe vi kaller...

Høsten 1945 kunngjorde den japanske keiser Hirohito Japans kapitulasjon med tidenes ‘understatement’:  Krigen hadde ikke hatt en heldig utvikling. 

Et av mine favorittbilder i Nasjonalgalleriet er Oda Kroghs Japansk Lykt. Et bilde som ga støtet til nyromantikken i norsk malerkunst. Et...

Med en ventet nedgang i Storbritannias BNP i år på mer enn 11 pst, og et budsjettunderskudd motsvarende 4000 mrd NOK (om...