Savnet av julebukk

Jeg trodde jeg aldri skulle si at jeg savner noe så hjelpeløst umusikalsk som julebukk, men det er nå en gang slik at når en er i sitt sekstiende år, så tenker en med varme tilbake til det som ga en glede da en var barn. Julebukk, altså det at noen står utenfor huset...

Tidene forandres for pengepolitikken

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache holdt sin årlige tale for de lærde kjennere av sentralbanken i CME-nettverket, nå i oktober. Her belyste hun problemstillinger rundt kronekursen og da spesielt den svake utviklingen krona vår har hatt i år. Det til tross for at...