Et alternativ til formuesskatt

Jeg hadde glede av å følge Civitas debatt om den norske formuesskatt forleden. Vel verdt å se.  Noe alle kan være enige om er at skattesystemets rolle blir å regulere den samlede etterspørsel etter goder innenfor ansvarlige finansielle rammer, slik at man ikke...

Kronekursens seilas

Påsken ga krona vår en seilas av de sjeldne, og ga med det nok en spiker i kista for dagens system med inflasjonsstyring, og nok et argument for at Norge er best tjent med å gå tilbake til et fastkursregime.  Spør du meg, noe som dessverre ingen gjør, er det på...

Norske byggeklosser

-As housing goes, so goes the economy – er et gammelt jungelord for amerikanske makroøkonomer. Boliginvesteringer er ikke normalt mer enn 5 prosent av økonomien, men det er en sektor hvor aktivitetene med plank, mørtel og stein svinger mye. Boliger er også...

Nye idéer for bruk av oljepenger

Sosialistisk Venstreparti foreslo nylig å lage en ny handlingsregel, hvor bruken av oljefondet kan deles i 2 komponenter. Den vanlige delen hvor 3 prosent av oljefondet skal kunne brukes, og en ny bit som skal kunne brukes til å hjelpe fattige land. Økonomer er...