Boligprisene i 2012

by | 03. January 2012 | Eiendom, Norsk økonomi

Så, hvordan ligger vi an?

I desember tok vi som normalt frem glasskula, og spådde boligpriser for 2012. +6,5 pst ble resultatet.

Hvorfor det?

Normalt følger norske boligpriser husholdningenes inntektsutvikling. Den later til å bli om lag 4 pst i år, hvis man da tror på mitt relativt edruelige lønnsanslag på 3,5 pst. Året er imidlertid litt spesielt da jeg er ganske sikker på at konsumprisene faller i år. De fallende strømprisene veier her tungt. I så fall vil husholdningenes disponible inntekter kunne stige med noe mer enn veksten i de samlede lønns- og pensjonsinntekter; ca 5 pst. Dette er like sterkt som vi opplevde i 2011.

Det høres helt utrolig ut nå som verdensøkonomien vakler, men den samlede kjøpekraften til norske husholdninger vil i så fall trolig stige samlet med 10 pst i årene 2011-2012.

Nå kunne det være andre forhold som dro prisveksten ned. Overinvesteringer og/eller uheldige demografiske endringer kunne gitt oss prisnedgang selv med stigende inntekter i husholdningene. I Norge har vi imidlertid i senere år forsømt boligutbyggingen samtidig som befolkningen viser rekordsterk vekst. Husleiene vil stige.

Rentebildet spiller også en rolle. Skulle rentene gå mye opp vil det nok trekke prisene ned, men det ligger ikke an til store endringer i rentene i år. Selv spår jeg et par rentekutt hvor det første kommer i mars, hvis Norges Bank folket får litt hetta av negative inflasjonstall i Norge. Freaker de helt ut, kutter de en halving.

Så i sum spådde jeg før jul 6,5% boligprisvekst i år. Spørsmålet nå er om desembertallene, som ble publisert i går, gir grunn til å tro noe annet. Hvordan ligger vi an?

Nå er alltid desembertallene usikre fordi julemåneden ikke akkurat er noen høytid for boligomsetning. Skambud fra investorer som prøver seg på gjenglemte og nedstøvede salgsoppgaver på ukurante boliger, styrer temperaturen i boligmarkedene i dagene før julaften.

Ved utgangen av året kan vi imidlertid slå fast at det er usedvanlig lite boliger til salgs, rentene er gradvis på vei ned mens oljeprisen er uventet høy.

 So far, so good. +6,5% står seg godt.

Kategorier

Siste innlegg