Kronekursens seilas

by | 03. April 2024 | Renter og valuta

Påsken ga krona vår en seilas av de sjeldne, og ga med det nok en spiker i kista for dagens system med inflasjonsstyring, og nok et argument for at Norge er best tjent med å gå tilbake til et fastkursregime.  Spør du meg, noe som dessverre ingen gjør, er det på tide å søke en trygg havn!

Men mens jeg har din oppmerksomhet må jeg må bare får kommentere utviklingen av dette fenomen:

For det første så svinger krona mye mer enn det som kan forklares av endringer i norske forhold. Selv gjetter jeg på at det var Euro-krisen i 2011-213, samtidig som vi hadde en oljepris på over 100 amerikanske dollar fatet for Brent Blend, som ga oss en NOKEUR på 7,5. Datidens superspreke kronekurs hadde fint lite med innenlandske forhold å gjøre. Dette var en tid da ryktene om Brexit, Fixit, Grexit svirret i lufta. Litt uavhengig av renteforskjeller.

I løpet av påskedagene i år var det også mye drama rundt omkring i verden. Den tragiske krigen i Ukraina ruller videre, krigføringen i Gaza fortsetter, og Israel drepte nylig to iranske generaler i et angrep på et konsulat (!) i Syria. Iran lover nå hevn.

En skulle tro at det ville gi en markert styrking av NOK, men den gang ei. Må helt ærlig si at jeg er skuffet. Vi har også et prosentpoeng høyere pengemarkedsrenter enn Eurolandene har. Derfor syntes jeg fortsatt at EURONOK 9,5 er en fornuftig kronekurs. En prognose jeg er ganske alene om å ha.  

Dette fordi Norge trolig kommer til å systematisk høyere renter enn i Euro-området i årene som kommer. I hovedsak fordi vi kommer til å ha mer ekspansiv finanspolitikk. Der andre land får rentekutt når arbeidsledigheten stiger, vil vi ta i bruk mer oljepenger når anledningen byr seg

Finansdepartementet har ingen tro på noe slikt da de ser behov for stramme statsbudsjetter i tiden fremover. Et syn som understøttes av en kronikk fra vår tidligere, velrespekterte finansminister Siv Jensen. I desember la da også frem Holden-utvalget frem en beregning på at overskuddet på driftsbalansen neste år vil bli om lag 550 mrd kroner før det gradvis avtar. I mars kom Statistisk Sentralbyrå med nye beregninger som anslo et overskudd på 831. Men med dagens oljepris når vi lett 1 000 milliarder kroner i overskudd på driftsbalansen for året 2025, altså om lag det dobbelte av hva Finansdepartementet trodde så sent som i desember i fjor. Vi bader i dollar.

Så min prognose på EURNOK = 9,5, er vel så mye normativ (vi trenger en sterk krone) som deskriptiv. Vel, slikt spiller liten rolle da den er nær 11,7 i pixel tid.

Så hvorfor er krona så svak? Ikke vet jeg. Hakke peiling. Også andre sliter med å finne gode forklaringer på den uventede svekkelsen av krona:

  • Den briljante forvalter Olav Chen ( med fler) tror det skyldes rentehopp i USA. Men i går gjorde renten i USA et byks samtidig som krona styrket seg markert.
  • Den erfarne investor Anders Onarheim tror det skyldes vår elendige regjering og formuesskatt, men svenske krona er enda svakere enn den norske. Og Sverige har da ingen formuesskatt.
  • Mange tror det skyldes Norges Banks kronekjøp. Men dette skal over tid netto gå i null med bruken av oljeinntekter, og betyr uansett ikke all verdens i et marked som omsetter norske kroner for 200-300 milliarder om dagen.

Nei, vi får bare vente og se.

Uansett tror jeg de fleste har problemer å si at et Norge med enorme overskudd på driftsbalansen er tjent med å ha en så svak krone som vi har i dag. Folk må også ta innover seg at det å sette renta skyhøyt over Eurorenten har hatt liten effekt på kjøpelysten for krona vår, men har rasert en av våre viktigste næringer: boligbygging. Enorme langsiktige skader påføres norsk økonomi av Norges Bank, med fint liten hjelp for kronekursen som gevinst.

Hva er egentlig vitsen med å ha denne krona? Trolig er vi bedre tjent med å gå over til dansk pengepolitikk, noe jeg prøvde å argumentere for i et blogginnlegg 14. januar i år.

De store svingningene i kronekursen, og vanskelighetene arbeidstakere og bedrifter har med å planlegge hvor krona seiler av gårde i fremtiden, tilsier at vi bør søke en europeisk havn. Men gitt våre erfaringer med et Euro i krise så sent som i 2011-13, så forstår jeg at folk kvier seg for å binde seg til en usikker mast. De vil heller la krona kastes frem og tilbake på stormfulle markeder.

Men la oss prøve en dansk variant. Og nå er det en gang slik at hvis Euroen skulle bryte sammen så kan vi kaste loss. I hvert fall så lenge vi er bundet til Euro, uten å være en del av den.

Men enn så lenge får vi bare seile av gårde hvor hen valutahavet tar oss.

Kategorier

Siste innlegg