Avmatningsscenariet

by | 31. May 2011 | Ukategorisert

Avmatning er et vanskelig ord som forsøker å si at noe har sluttet å stige, eller falle, med stor fart til en mer beskjeden endringstakt.

Avmatning er også et passende adjektiv for å beskrive hvor vi står i den norske konjunktursituasjonen. Den sterkeste veksten for produksjon, priser og renter er trolig bak oss for denne gang. Veksten stopper ikke opp, den skifter bare til et lavere gir. De siste nøkkeltall for norsk økonomi tilsier at prosessen er godt underveis.

Av de løpende indikatorer for norsk etterspørsel etter varer og tjenester er det detaljomsetningen som får mest oppmerksomhet. Den viste knappest mulig økning fra mars til april. Med et raskt omslag til høyere vekst i årets gjenværende måneder kan vi likevel nå 3,0% vekst for året som helhet. Mer realistisk er det vel å tro på en moderat veksttakt. Hvorfor skulle optimismen nå plutselig blomstre? 

I årets fire første måneder var også eksporten fra Norge til utlandet usedvanlig svak. Både vareeksporten og deler av tjenesteeksporten falt tilbake. Etter at en av landets største eksportbedrifter, REC, nylig permitterte deler av arbeidsstokken sin er det vel egentlig ikke grunn til å regne med noen stor bedring i Norges samlede eksportvolumer i månedene som kommer heller. 

Når det gjelder prisene er det vel egentlig heller ingen lys som blinker overoppheting. I året til mars var prisveksten i Norge bare det halve av inflasjonsmålet. Fremover kan vi ikke regne med noe prishopp, til det er kapasitetsutnyttingen i detaljhandel, hotell og restaurant for lav. Mange medlemmer av Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) vil oppleve nedgang i marginene i år fordi de ikke klarer å øke prisene like raskt som deres kostnader vokser. Lønnsveksten er så  som ventet.

Terra har lenge påpekt at den samlede BNP-veksten i år ser ut til å bli moderat. I går fikk vi nye prognoser fra NHO. De spår en BNP-vekst for i år på et par prosent. Dette er langt svakere enn hva prognosene fra Norges Bank og Finansdepartementets viser. Enn så lenge har NHO det mest realistiske scenariet for i år. Kall det gjerne ”Avmatningsscenariet”.

Scenarier er og blir usikre og selvfølgelig kan en rekke positive overraskelser komme vår vei. Imidlertid er  det grunn til å frykte at utviklingen faktisk kan bli en del verre enn også vi forventer. Noe kan gå galt i Europa. Kina ønskede myke landing kan ble uventet hard hvis bedritfene der plutselig skulle snu overoptimisme til fremtidsfrykt. Sist men ikke minst, skal USA stramme til både på finans- og på pengepolitikken de nærmeste måneder.

Kategorier

Siste innlegg