Nachspiel året

by | 01. March 2019 | Norsk økonomi

2019 tegner til å bli et relativt godt år for Norge. Det etter at festen har stoppet opp i verdensøkonomien, med bakrus i Europa.

Den globale konjunkturoppgangen ser ut til å være over. Mens vi her på berget holder det gående litt til, godt hjulpet av sterk gjeldsoppbygging i husholdningene, høye energiinvesteringer, og fortsatt stor aktivitet på samferdselsinvesteringene i mange kroker og kriker av Norge.

Europa ser ut til å få en vekst på om lag ett prosentpoeng av BNP i 2019.

Størst usikkerhet knytter det seg til Storbritannia og planene om BREXIT som skal effektueres allerede 29 mars i år. Kan fristen bli utsatt? Kan vi få nyvalg og/eller en ny folkeavstemning?

Uansett – britisk økonomi vil få en økonomisk vekst under det normale, etter flere år hvor den aldrende britiske befolkning har bygget seg opp altfor mye gjeld. Før eller siden tvinges britene til å konsolidere finansene.

I Italia hangler regjeringen videre, slik regjeringer her har for vane å gjøre. Vi må regne med nyvalg og budsjettkaos også i 2019. Ikke uten grunn faller tilliten til italienske banker og boligverdier. Ungdommen flykter, noe som sammen med lave fødselstall gir Italia en av Europas raskest aldrende befolkninger med en gjennomsnittsalder på 46 år! Samlet går folketallet ned med på om lag 100 000 i året.

Den Europeiske Sentralbank har gitt opp å øke renta. Med en ventet prisvekst på bare ett prosentpoeng, og fallende økonomisk vekst i det meste av Europa, er det ingen grunn til å heve rentene på kontinentet i overskuelig fremtid. Tvert imot venter mange nå nye stimuli i form av billige langsiktige lån til bankene.

Men Norge durer videre avgårde. Energi- og industriinvesteringer gjør et realt byks i 2019, + 10 pst. Mange store samferdselsprosjekter bidrar til å holde arbeidsmarkedene stramme det meste av året. Hvor lenge festen kan holdes gående er imidlertid usikkert. Om ikke lenge vil oljeletingen innskrenkes.

Allerede neste vinter kan bekymringsmeldinger komme i form av meget lave investeringsplaner for 2021. Saken er den at vi har ikke så mange nye oljeprosjekter av betydningen etter 2021. Vi har vernet havområdene utenfor Lofoten.

Husholdningene står nok likevel for det største usikkerhetsmomentet i det nye år. I fjor på denne tid spådde jeg at de ville ta det med ro – men den gang ei. Kredittveksten – særlig for dyre forbrukslån – holdt seg høy. Boligpriser og boliginvesteringer var langt friskere enn jeg spådde. Spareraten falt markert tilbake. Men nettopp fordi husholdningene valgte å ta enda en runde i baren, og bevilge seg både det ene og det andre på krita i 2018, øker behovet for en snarlig konsolidering også her på berget. 2019 blir som et godt gammeldags nachspiel. Ikke alle har vett til å gi seg i tide. Noen ganger holder man på hele natta og må ta morgentimene til hjelp. Det eneste vi vet er at jo lenger husholdningenes gjeldsfest varer, desto sterkere blir bakrusen. Også den norske befolkning preges av lave fødselstall og stigende gjennomsnittsalder. Økende gjeldsgrad i en aldrende befolkning som har overinvestert i bolig er en resept for innenlandsk lavkonjunktur- heller før enn senere! Tar ikke Norges nachspiel slutt i 2019, er det fare for skallebank og resesjon i 2020.

Husholdningene står nok likevel for det største usikkerhetsmomentet i det nye år. I fjor på denne tid spådde jeg at de ville ta det med ro – men den gang ei. Kredittveksten – særlig for dyre forbrukslån – holdt seg høy. Boligpriser og boliginvesteringer var langt friskere enn jeg spådde.

Spareraten falt markert tilbake. Men nettopp fordi husholdningene valgte å ta enda en runde i baren, og bevilge seg både det ene og det andre på krita i 2018, øker behovet for en snarlig konsolidering også her på berget.

2019 blir som et godt gammeldags nachspiel. Ikke alle har vett til å gi seg i tide. Noen ganger holder man på hele natta og må ta morgentimene til hjelp. Det eneste vi vet er at jo lenger husholdningenes gjeldsfest varer, desto sterkere blir bakrusen.

Også den norske befolkning preges av lave fødselstall og stigende gjennomsnittsalder. Økende gjeldsgrad i en aldrende befolkning som har overinvestert i bolig er en resept for innenlandsk lavkonjunktur- heller før enn senere!

Tar ikke Norges nachspiel slutt i 2019, er det fare for skallebank og resesjon i 2020.

Kategorier

Siste innlegg