Don’t mention the war

by | 16. January 2013 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad skapte bruduljer i Bergen i går med sine kommentarer knyttet til fremtidens renteutvikling, etter et foredrag om sentralbankers kommunikasjonskunster:

-Dersom kronen er så sterk som den er nå over en lengre periode, også frem til mars, så vil det selvfølgelig ha en helt åpenbar innvirkning på renten, sa Qvigstad til Bloomberg News etter et foredrag i Bergen tirsdag.(DN.no)

Dette ledet umiddelbart til reaksjoner i finansmarkedene. Kronekursen falt markert mot de fleste valutaer. Slik vurderte en av verdens største banker uttalelsene:

“Norges attempts to talk the krone down,” Henrik Gullberg, a senior currency strategist at Deutsche Bank AG, said in a note to clients. “These comments from Norges Bank Deputy Governor Qvigstad show that the bank is getting uncomfortable with the pace of appreciation in the trade-weighted krone.” (Bloomberg).

Hva er det som skjer?

Det er verdt å merke seg at uttalelsene ikke var en del av foredraget som ironisk nok handlet om god kommunikasjon. Norges Bank har maktet det kunststykket å si seg noenlunde fornøyd med en kronekurs som var svært så sterk (før siste rentemøtet) for nå å være bekymret etter at krona styrker seg ytterligere – med et halvt prosentpoeng!

Selv har jeg litt sans for at sentralbanken er litt tydeligere og mer konsistent over tid.

Deres rente- og valutasignaler må komme i skriftlig form – helst først i foredraget og gjentatt i oppsummeringen. Dropp pressekonferanser og uformelle intervjuer hvis de forkludrer hovedbudskapet.

Her er hva de burde si – og skrive.

Verden er i krig – en valutakrig. Mange land sliter med å få opp kapasitetsutnyttingen til tross for at de har maksimert underskuddene i offentlig sektor og minimert rentenivåene sine. Derfor forsøker de desperat å få en kunstig svak valutakurs, noe de nødig vil innrømme.

Norge er deltager i denne krigen fordi den norske krone i økende grad oppfattes som en trygg havn. Valutaer som har denne egenskap har en tendens til å styrke seg over tid, men med en bestemt type svingninger. Tilfluktsvalutaer har en tendens til å stige når børsene skjelver og falle litt tilbake i det børsene gjeninnhenter det tapte.

Norges Bank må snarest legge om sin forskningsagenda med større fokus på beregning av valutakurseffekter og mulige likevektsnivåer for kronekursen, fremfor å fortsette dissekeringen av inflasjonstall vi har liten påvirkning på.

Virkningsberegninger av store endringer i valutakursen bør gjennomføres på Norges Banks egne modellverktøy samtidig som man kryssjekker resultatene mot modeller i SSB og i utenlandske forskingsmiljøer.

Vi må også ha vurderinger av den samlede pengepolitikken.

Hvordan ser fremtiden ut for et Norge i et scenario med minimale sentralbankrenter, lave kredittpremier, men en historisk sterk kronekurs?

Kommunikasjonen er også viktig. Jeg savner et mer fatalistisk drag over Norges Banks pressemeldinger. Det er nesten uaktsomt å love folk for mye i denne usikre verden. Vi kan nå 2,5 pst inflasjon, en eller annen gang, men det kan også godt være at vi ikke havner på skuddhold i vår levetid.

Og sist men ikke minst: Ikke nevn at vi forsøker å manipulere kronekursen til å bli svakest mulig. Alle gjør det, men ingen snakker om det.

Kategorier

Siste innlegg