Nye signaler i vente

by | 15. August 2012 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Norge kan være på vei til å få en ny signalrente. I fremtiden kan den såkalte reserverenten i Norges Bank bli vel så viktig som foilorenten i dag er.

I gårsdagens blogg diskuterte jeg forventningene til noen renter for det neste år. I hovedsak dreide diskusjonen seg om mine estimater til Norges Banks signalrente: Folio (; innskudds) renten i vår sentralbank og hvor mye den kom til å endres det neste året.

En kan imidlertid argumentere for at rentene på de midler som overskyter beløpene bankene har på denne avgrensede foliokontoen er den egentlige signalrenten i Norge. Det er her de marginale kronene i banksystemet plasseres. Og som vi lærte i barneskolens statistikktimer så er det den marginale krone som er avgjørende for prisingen, eller rentesettingen om du vil.

Derfor kan det i høst bli vel så mye fokus på den nye reserverenten, som gis overskytende innskudd i Norges Bank, som på den klassiske, men kvoteregulerte foliorenten.

Reserverenten gir i dag ett prosent lavere rente enn foliorenten. Dermed vil denne signalrenten på O,5 pst være viktig når vi sammenligner med innskuddsrenten i Den Europeiske Sentralbanken (ESB) som jo i sommer ble satt ned til null.

Det var etter ESBs nullstilling av sin innskuddsrente at kapitalinngangen til Norge gjorde et byks, med sterkere krone og lavere markedsrenter som resultat. Nå var ikke dette det ENESTE som skjedde i sommer, men likefullt var ESBs grep unektelig en viktig begivenhet også for pengemarkedene i Norge.

Skal Norges Bank gjøre noe med kapitalinngangen fra Europa kan en argumentere for at det å kutte reserverenten faktisk er langt viktigere enn å ta ned foliorenten, nettopp fordi det er reserverenten som styrer avkastningen på overskytende innskuddsmidler i det norske banksystem.

Derfor kan det godt være at Norges Bank endrer reserverenten, før den rører foliorenten. I perioder med kronestyrking vil kanskje sentralbanken håpe at det er mulig å senke den uten at vi får et tilsvarende fall i pengemarkeds- og boliglånsrentene.

Over tid er en krone en krone. Det er ikke mulig å lage helt segregerte markeder. Derfor vil et eventuelt kutt i reserverenten før eller siden også trekke de andre rentene med seg.

Likevel kan Norges Bank se seg tjent med at kuttets effekt på norsk økonomi blir drøyet så lenge som mulig. Derfor er det ikke utenkelig at Norge Bank kutter reserverenten ved sitt rentemøte i oktober, før den kutter sin foliorente i desember, eller på et senere tidspunkt.

Kategorier

Siste innlegg