Rentepolitikk hos oljebaronene

by | 20. June 2012 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Jeg kommer tilbake til dagens rentemøte, om litt.

Denne uke lærte jeg at folk i andre land fascineres av å se hvordan våre oljemilliarder tikker inn.  Denne NBIM lenke er visstnok populær der hvor folk er opptatt av andres penger:

http://www.nbim.no/

Tallene sees på med en viss misunnelse av innbyggere i de fleste-OECD land som stort sett bor i konkurransesvake, deflatoriske og etterspørselsplagete økonomier. Økonomier som ikke er på bedringens vei.

OECD-landene ser ut til å være plaget av en konsolideringsprosess som ikke avtar, men tvert imot som tiltar i styrke. Den økonomiske veksten og den gjennomsnittlige kredittverdigheten er fallende.

Det er lite som tyder på at norsk økonomi trekkes netto ned av de utenlandske utfordringene, til tross for at mange enkeltbedrifter i Norge rammes av nedgangstidene ute. I hvert fall enn så lenge. Imidlertid må vi dessverre regne med at nedgangstidene ute vil bre seg. Verden går neppe mot konjunkturbedring til høsten slik de fleste prognosemakere ser for seg. Tvertimot er det overhengende fare for en global resesjon neste år.   

Så jeg er egentlig ganske sikker i min sak, renten forblir om lag på dagens nivå inntil kronekursen blir så sterk at Norges Bank må kutte rentene. Når dette måtte skje er jeg derimot ekstremt usikker på, men velger meg desember i år som beste (ville) gjetning.

Vel, nok om meg, her er utdrag fra pressemeldingen fra dagens rentemøte i Norges Bank:

Styringsrenten uendret på 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

Usikkerheten om utviklingen i Europa er større enn på lenge. Selv om utviklingen her hjemme har vært litt sterkere enn tidligere anslått, trekker uroen og den svake utviklingen ute i retning av å holde styringsrenten i ro, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Den økonomiske veksten hos Norges handelspartnere ventes å bli enda lavere enn tidligere anslått. Styringsrentene er nær null i mange land, og den forventede oppgangen i rentene ute er skjøvet ytterligere ut i tid.

Veksten i norsk økonomi har vært litt sterkere enn ventet så langt i år. Arbeidsledigheten er lav og lønnsveksten ser ut til å kunne bli noe høyere enn tidligere anslått. En sterk krone og svak vekst ute bidrar fortsatt til å holde inflasjonen lav, men utviklingen i norsk økonomi peker mot at inflasjonen etter hvert vil ta seg opp.

– Analysene i Pengepolitisk rapport tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå fram mot årsskiftet. Deretter anslås en gradvis økning mot et mer normalt nivå. Usikkerheten om den økonomiske utviklingen fremover er imidlertid stor, understreker sentralbanksjefen.

Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1-2 prosent i perioden fram til neste Pengepolitisk rapport legges fram 31. oktober 2012, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

Med tilhørende tabell, tabell 1 (side 23),  hvis du lenker deg til:

http://www.norges-bank.no/pages/89426/PPR_2_12.pdf

 (Legg merke til endringene vist ved tallene i parentes).

Vi får se hva som skjer.

Kategorier

Siste innlegg