Et uventet stort hopp i boligprisene

by | 01. February 2012 | Eiendom

Den åndelige far til konjunkturanalyser i Norge, Kåre Wettergren, skal visstnok ha sagt at når man vet hvordan årets første måneder går, så har man et godt bilde på året som helhet.

Slik er det i hvert fall med statistikken for boligpriser. Boligprisene gjorde et byks på 4,3% i januar fra måneden før, og det lover godt for resten av året. Faktisk er dagens tall også omlag 4% sterkere enn det de var i gjennomsnitt i fjor. Med andre ord får vi en boligprisvekst på 4% – selv om prisene skulle holde seg uendret resten av året.

Nå er januar bare én av tolv måneder, og det er verdt å merke seg at omsetningsvolumet var en god del lavere i år enn i samme måned i fjor. Få enheter omsatt gir uforutsigbare priser. Derfor skal en ikke legge for mye i tallene.

Imidlertid er det store og interessante variasjoner mellom ulike byer og bygder. Som sagt skal en ikke legge for mye vekt på selve pristallene, men omsetningshastigheten forteller en interessant sak. Hvor raskt en bolig omsettes etter den averteres er en brukbar temperaturmåler. I byer hvor det er hett er omsetningshastigheten høy. Oslo, Bergen og Trondheim har alle meget lave og fallende antall dager fra boligen legges ut for salg til den selges. Tromsø derimot skiller seg ut som en by med et meget høyt og økende antall dager fra annonsering til salg.

Størst trøkk er det tydeligvis i Drammen. Her er antall dager fra annonsering til salg halvert. Og det bare på ett år!

Som sagt skal en ikke legge for mye i tallene fra en måned. Men som Kåre Wettergrens utsagn tilsier, setter faktisk januar tenoren får resten av året. Skulle vi endret noe på vårt gamle anslag, som tilsier 6,5% vekst i gjennomsnittlig boligpris for året som helhet, ja da måtte vi ha revidert opp ett drøyt prosentpoeng. Men foreløpig lar vi vente med revideringer.  Det kan jo hende at februar skuffer.

Kategorier

Siste innlegg