Den nye normalen for aksjeavkastning

Det blir stadig vanskeligere å tro på systematiske høye renter og høy egenkapitalavkastning, skal en tro John C. Bogle fra det gigantiske verdipapirfondet Vanguard. Ser en på historiske avkastningstall må vi ty til det amerikanske aksjemarkedet som er et av de få som...

En ny normal for oljeprisen

Når virkeligheten forandrer seg, må også vi analytikere forsøke å henge med. Så gjelder også oljemarkedene. Før årsskiftet trodde jeg på en oljepris som for inneværende år ville bli liggende på omlag av 95 USD, med en relativt svak USD som resultat. USA er som kjent...

Et klarere bilde

Ved inngangen til året var vår hovedhypotese at vi levde i en to-delt verden. De gamle aldrende OECD-land med et relativt høyt lønnsnivå og stor gjeld ville slite, mens utsiktene for de fremvoksende økonomier aldri har vært lysere. Norges stilling er en fot i hver...

Black Swan & Led Zeppelin

Det er egentlig ganske passende at Natalie Portman i år vant en Oscar for sin innsats i filmen  Black Swan, i et år med omveltninger i Afrika, tragedier i Japan og nå sist  – krig i Libya. Disse begivenhetene berører oss alle og vil sikkert påvirke geopolitikken...