Det uungåelige prisfallet

by | 10. October 2011 | Ukategorisert

Den norske inflasjonen i september var klart høyere enn ventet. Med en 12-mnd- vekst på ganske nomale +1,2% i kjerneinflasjon – opp fra +0,8% i året til august.

Stigende priser på klær og sko er hovedforklaringen på at konsumprisindeksen trakk opp. Septembermålingen blir også trolig toppen for denne gang, da vi i de nærmeste månedene vil se fallende inflasjonsrater på så mangt.

Størst endring vil vi få i samlet KPI, som inkluderer endringer i energipriser og avgifter. Dette fordi energipriser som flater ut i dag  hadde sterk prisvekst i samme periode i fjor. Årsveksten blir da kraftig negativ. Effekten er stor nok til å drive samlet KPI til å bli negativ på nyåret og bunne rett før påske. 

I månedene deretter vil mye avhenge av lønnsoppgjøret til våren og kronekursens utvikling. Uten prisvekst er det heller ingen grunn til å kreve sentrale tillegg ved vårens lønnsoppgjør. 

Mer om dette:

http://kvinner.hegnar.no/okonomi/article8823.ece

Kategorier

Siste innlegg