Snur det snart?

by | 04. October 2011 | Aksjer

Kjøp? Selg? Det er ikke lett å være rådgiver i dagens turbulente markeder. Markedene svinger nesten uforståelig mye. I de siste dager har de falt kraftig, trolig fordi investorer er usikre på den langsiktige veksten i bedriftenes fortjeneste.

En ting er at den økonomiske veksten blir lavere enn ’’The Oslo Consensus’’ tidligere har lovet det norske folk. Nei, vi får ikke 2-3% BNP-vekst i de modne industriland, det blir heller om lag det halve av dette. Men pyttsan, selv om den gjennomsnittlige veksten skulle svinge rundt ett eller halvannet prosentpoeng i våre naboland, bør jo bedriftene gradvis tjene mer. Det er neppe de langsiktige vekstestimatene som forårsaker store kurstap.

Kan det være konjunkturene, svingningene rundt denne trenden, som bekymrer? Ja, i vår trodde folk flest på gode tider og økonomisk vekst høyere enn normalt. Nå er de ganske sikre på at vi får en konjunkturnedgang. Dette skiftet i rene forventninger kan forklare mye av tilbakegangen på børsene på sensommeren. Likevel er det lov å si seg overrasket over det voldsomme fallet vi har sett de siste ukene.

Analysefirmaet Bloomberg har analysert amerikanske lavkonjunkturer og kommet til at børskursene burde vært 25% høyere enn de er i dag, hvis dette hadde vært en såkalt normal prising – for en lavkonjunktur å være.

I sum kan en si at problemet ikke er den lave trendveksten, ei heller at vi ikke ser ut til å oppnå selv dette beskjedne mål, men heller at folk tar høyde for noe nytt og ukjent.

En lavkonjunktur tar nemlig ikke slutt av seg selv. Nei, den må stoppes. Vi vet også ganske mye om hvordan dette skal gjøres. Lave renter og rause statsbudsjetter har som regel vært nok til å fikse biffen. Dagens politikere sverger imidlertid til andre medisiner. De vil se grekere lide. De ønsker seg stram finanspolitikk og prektige renter som vil glede finansmarkedenes moralister. Dette vil selvfølgelig gå helt galt, med mindre man snur i tide. Vi som er optimister på aksjemarkedenes vegne satser på at politikerne snur.

Men vil de snu i tide?

Kategorier

Siste innlegg