Hvordan ta i bruk mer oljepenger

 Da jeg var ung skulle jeg hjelpe en gammel dame ned en sølefylt bakke. - Kom her, og ta et skritt over bakkekanten, sa jeg, i det jeg tok den forskrekkede, motstrebende damen under armen. Hun mistet imidlertid fotfestet og trillet nedover...

I Magnes Rike

På vei fra Værnes kan du ta av til venstre fra stamveien til Ålesund, sånn rett før Trøndelag blir til Møre og Romsdal. Her finner du en liten bygd med noen få tusen mennesker og en sparebank som drives av Magne. Jeg har lært meg å verdsette slike...

Savnet av julebukk

Jeg trodde jeg aldri skulle si at jeg savner noe så hjelpeløst umusikalsk som julebukk, men det er nå en gang slik at når en er i sitt sekstiende år, så tenker en med varme tilbake til det som ga en glede da en var barn. Julebukk, altså det at noen...

Tidene forandres for pengepolitikken

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache holdt sin årlige tale for de lærde kjennere av sentralbanken i CME-nettverket, nå i oktober. Her belyste hun problemstillinger rundt kronekursen og da spesielt den svake utviklingen krona vår har hatt i år. Det til...

Kategorier

Siste innlegg