Tar det helt av?

Nye tall fra arbeidsmarkedet gir ingen klare signaler om farten i norsk økonomi, og det er synd, fordi det er brutt ut uenighet blant prognosegivere om hvor sterk økonomien i dag er.  Året som snart er over har på mange måter vært et godt år. Finanskrisen er over og...