Investeringsråd i vårstormene

by | 24. May 2011 | Ukategorisert

I går kveld fyrte vi på peisen hjemme. Det var koselig, med nesten litt høststemning  – sterke vindkast og regn – i lufta.

Også i aksjemarkedene har det væet ruskete i det siste – litt som vi kjenner det når høststormene setter inn og de politiske krisene tvinger seg på.

Det er mange ting som plager markedene. I USA er vi snart gjennom den beste vekstperioden for denne konjunkturoppgangen. I Kina er den abnormt høye økonomiske veksten på vei til å normaliseres, og i Europa er det ny uro i Sør-Europa. Alt tyder på at også de børsnoterte bedriftene vil merke at veksten går saktere enn før. Likevel er det vanskelig å se for seg noen bred internasjonal krise, selv i det tilfelle Hellas skulle misligholde gjelda si. 

Det er verdt å merke seg at selv om veksten faller, er det fortsatt vekst i verden. Ingen , heller ikke jeg, tror på et nytt fall i verdens samlede produksjon.

Store fall på børsene virker litt hysterisk når bedriftene i utgangspunktet var rimelig priset, og spesielt nå som alternativene – renter og eiendom  -ikke ser spesielt forlokkende ut. Boligprisene i Norge har nå gjenninnhentet det tapte etter finanskrisen. Ingen grunn til å frykte store prisfall da lønningene i dag i Norge er omlag 20% høyere enn de var ved forrige topp i 2007. Fremover må vi imidlertid regne med moderat prisvekst, hvilket er helt ok for selveiere, men neppe nok til å gjøre utleievirksomhet attraktivt. I mange andre land er boligmarkedene fortsatt svake.

Rentemarkedene har mistet luven etterhvert som de lange obligasjonsrentene har kommet ned. For all del, det er fortsatt mulig å få 5% rente på langsiktige bankinnskudd, men da må du også binde midlene for en lengre tidsperiode.

Derfor skal det en del til før interessen for aksjer glipper. Det er rett og slett ikke så mange andre gode investeringsalternativer å velge blant.  

Det vi kan frykte er nedgang i mange bedrifters marginer etterhvert som den økonomiske veksten kommer ned. Konkurransen om kundenes penger blir hardere. Er det økonomisk vekst vil nok også bedriftenes råvarekostnader stige, noe som kan skade marginene fra kostnadssiden også.

Kanskje like greit å satse på råvarer, der hvor tilbudet har problemer med å holde tritt med selv den svekkede veksten i etterspørselen? Her skiller nok råolje seg ut, med større langsiktig vekst i etterspørselen (til dagens priser) enn det tilbudsiden kan hamle opp med. For Oslo Børs som er mer råvaresensitiv enn de fleste andre børser, trenger ikke dagens vårstormer være noen stor ulykke.

Kategorier

Siste innlegg