En verden uten renter skaper nye farer

by | 26. December 2020 | Internasjonal økonomi, Norsk økonomi

Jeg hadde en onkel som ikke stolte på bankinnskudd. Han hadde opplevd de harde 30-åra, og var merket av det. Skoesken var sikrere enn bankkontoen, gitt hans barndoms skjellsettende konkurser i bankvesenet.

Flere år etter han døde fant man denne eske på låven, full av 30-40 år gamle pengesedler. Det som en gang hadde vært en formue hadde tidens tann tæret hardt på.

Onkelen min trodde pengeverdiene var trygt forvart, men i sannhet hadde han utsatt dem for unødvendig fare. Med store tap av kjøpekraft som fasit! Og tap av kjøpekraft er en like sterk verdiforringer som det å fakle deler av pengebunken.

Du unngår ikke risiko ved å ha pengene dine i kontanter. Tvert imot er du da utsatt for svekkelser i pengenes kjøpekraft, hver gang inflasjonsbølger slår inn over samfunnet.

Derfor bør du plassere det meste av din formue i realinvesteringer som ikke faller i verdi. Investeringer som holder seg, eller enda bedre – som kan bli mere verdt år om annet.

Det å ikke kjøpe aksjer og eiendom er å øke risikoen til dine sparemidlers kjøpekraft.

En slags oppsummering av siste førjulsblogg må være at det er vanskelig å spå- Særlig om fremtiden …)

Og i en æra med mye lavere økonomisk vekst, inflasjon og renter enn før, har samfunnet utviklet seg til å bli langt mer sårbart for de krakk, kriser og kriger som måtte velte inn over oss.

Nettopp derfor vil folk være forsiktige med å ta opp forbrukslån, og samtidig søke å sette penger til side for nye uventede regnværsdager– selv til null og negativ rente.

Så du må spare i aksjer og eiendom. Men det er ikke alt som glimrer som er ekte gull!

Nå som rentene er minimert i de fleste modne økonomier, er det drøssevis av desperate småsparere som vil satse på investeringer de ikke har særlig kjennskap til. Tider som nå gir liv til mange pussige forretningsidéer med enda merkeligere forretningsfolk ved roret. Disse bør du unngå!

Bedre er det da å satse på et bredt utvalg av børsnoterte (og dermed strengt regulerte) selskaper i inn- og utland. Med mindre du har store beløp til disposisjon, vil det være i fond du tryggest bygger formue over tid.)

Så, gitt at renta vil forbli nær null i overskuelig fremtid er det tilsynelatende bare å trå til, og flytte alle sparemidlene inn i aksjer.

Men farer lurer. Man vet aldri når krisen rammer oss neste gang. Og med null i rente er det ikke så enkelt for sentralbankene å redde markedene fra nye nedgangstider når de måtte komme. Og komme vil de. Ved neste krise vil vi være avhengige av særs kreative sentralbanksjefer.

Heri ligger den største faren for aksjemarkedene – myndighetenes agering. Overreagerer de på inflasjonsblaff og boligprisvekst ved å stramme for mye til på finans- og pengepolitikken, vil dagens euforisk prisede markeder kunne knele. Med dagens rekordnoteringer på børsene er det ikke tatt høyde for kraftig kursdreining fra myndighetenes side.

Dagens verdsetting av de fleste bedrifter og finansinstitusjoner baseres på evigvarende lave renter, og at en variant av ‘Abenomics’ tas i bruk ved neste uår for verdensøkonomien. En kan si at verdsettingen av børsene baseres på at resten av verden blir som Japan.

Min onkel endte sine dager som minstepensjonist, uten sparekonto, men med en skoeske full av penger i låven. Han døde mett av dage 75 år gammel, en gang mot slutten av det forrige århundre.

Våre barn vil leve lenger enn han, med gode muligheter til å bli godt over hundre år. Tenk det: deres pensjonstilværelse kan bli lenger enn deres yrkesaktive liv!

Det sies at det aldri er for sent å begynne å spare. Men det er i unge år dine muligheter til å påvirke pensjonslivet ditt er størst. Både ved å utvikle en god helse, og ved å bygge finansielle muskler. Så det er bare å begynne å spare til alderdommen. Helst fra før du ble født. Arv, som forvaltes godt, gir deg en uvurderlig start på livet.

Prøv en tidsreise. Tenk på hvordan du er i fremtiden. Forhåpentligvis er du like glad i din fremtid som Billie Eilish er i denne vakre, japansk-inspirerte video.

Kategorier

Siste innlegg