Kampen om handlingsregelen

Du får ikke enn bedre høstkveld enn når du er ute på fjorden for å fiske etter makrell. Særlig nå som det er mye makrell i fjorden. For norsk økonomi må en også kunne si at det har vært et usedvanlig godt fiske i år. Der vi før var urolige for om...

Den paniske krisen av 1907

Det nye århundre ga oss en ny vidunderlig verden, med sterk vekst i industriproduksjon, og migrasjoner over verdenshavene som aldri før, men med noen elementer fra svunne tider. Tilfeldigheter, naturkatastrofer og krig har vi alltid med oss. I 1720...

Den engelske pasienten

For en tid tilbake holdt jeg et foredrag om Storbritannias trøstesløse finanser. Pundet måtte jo falle, en ny finanskrise ville før eller siden ramme hardt, og London hadde ingen fremtid som finanssentrum utenfor EU. Tross alt, hvem ville ønske å...

Den nye tid

Hvis 1600-tallet var Amsterdams gullalder, og 1700-tallet bar preg av det britiske imperiets vekst med dets midlertidige erobring av Nord-Amerika, var 1800-tallet det århundret hvor verdens folkeslag ble samlet til noe vi kan kalle en...

Kategorier

Siste innlegg