Den manglende inflasjonen

by | 18. March 2014 | Internasjonal økonomi

I Sherlock Holmes klassiske fortelling om hunden fra Baskerville, var det nettopp den manglende bjeffingen fra et fryktinngytende beist, som ga løsningen på gåten om hvem som sto bak bokens grufulle mysterie.

For godt voksne makroøkonomer er det ofte inflasjonsuhyret som spiller rollen som ondskapen selv, når de legger ut om økonomiens skjebne. Inflasjonen får rentene til å stige, og børsene til å krakke. Familier med høy gjeld drives fra gård og grunn bare rentenivåene blir høye nok. VOFF VOFF.

Vår tid har imidlertid gitt oss uventet lite inflasjon. Dette til tross for at vi snart er kommet fem år ut i en konjunkturoppgang for de modne vestlige land. Det var om lag ved påsketider i 2009 at amerikansk økonomi begynte å ta seg opp igjen. Etter fem år med konjunkturoppgang, om enn i mild versjon, skulle en tro det var duket for noe sterkere prisvekst. Men den gang ei.

I USA var brede mål på prisveksten litt svakere i 4.kvartal (+1,6% ÅoÅ), enn i kvartalet før (+2,0% ÅoÅ). Videre nedgang i produsentprisene nå på nyåret, tyder på det vil ta tid før inflasjonen blir noe problem for amerikanerne.

Også i Europa er prisveksten lavere enn ventet  – med bare 0,7 pst (ÅoÅ) i Euro-landene i februar i år. I samme måned hadde nabolandet vårt, Danmark, bare 0,5 pst (ÅoÅ)

Alt dette skjer før Kina snur.  I disse dager vakler den asiatiske kjempe, med noen gufne paralleller til månedene før USAs store finanskrise i 2008. Som diskutert i gårsdagens blogg er krisen i Kina i hovedsak et spørsmål om overinvesteringer i en moden økonomi. ()

Litt på samme måte som vi så i 2005-2006 i USA.

Også når det gjelder finansieringen av boligspekulasjonen er det likhetstrekk. Mens nye og mer aggressive lånetilbydere spilte en stadig viktigere rolle i det amerikanske boligmarked i årene før det smalt, spiller uregulerte skyggebanker i Kina i dag en stadig viktigere rolle i finansieringen av boligbyggere.

For kineserne kan et hjelpemiddel for å øke veksten, være å stimulere til mere eksport. Også dette vil være å følge i amerikanernes fotspor. Det er lite kjent at USAs eksport viste meget sterk vekst etter at det amerikanske boligmarked snudde nedover. Eksporten boomet, men det var ikke nok til å hindre krise for samfunnet som helhet.

Derfor får vi trolig en ny flom av kinesiske varer til vestlige markeder i løpet av året. En flom som neppe vil øke inflasjonen i vestlige økonomier.

Det er i det hele tatt verd å reise spørsmålet om inflasjonen i mange land nå er farlig lav. Spesielt der hvor det bygges mye gjeld offentlig sektor. En gjeldsbør som blir mere verdt, og tyngre å bære, desto lavere prisveksten er.  Uavhengig av den økonomiske veksten, må derfor sentralbankene skjele til inflasjonens virkning på nasjonalstatenes solvens når de setter rentene.

Dagens manglende inflasjon er kanskje vel så farlig som tidligere æraers høye prisvekst? VOFF VOFF!

 

 

 

Kategorier

Siste innlegg