USAs vei til negative renter

USAs vei til negative renter

Det har plaget meg i lengre tid, uten at jeg noensinne har klart å skrive om det. Nye studier av finanskrisen gjør det imidlertid naturlig å ta opp igjen temaet: Hva var årsaken til at vi fikk en amerikansk finanskrise i 2008? Kunne den ha vært unngått? Gjør den...