Jan Ludvig Andreassen

1083 POSTS 0 COMMENTS
Jeg er sjeføkonom i Eika Gruppen med hovedansvar for overvåking av makroøkonomi i inn-og utland. Jeg er opptatt av de lange linjer og liker en god debatt. De siste 20 år har jeg jobbet med makroøkonomiske analyser i blant annet DnB, Alfred Berg og Norges Bank.

President Trump har en tendens til å plumpe ut i det, men samtidig makte å reise viktige spørsmål. Sist med sine utbrudd...

Abba Bjørn ble intervjuet på NRK etter et Norges-besøk for noen år tilbake. Lofoten-øyene, sa han, var det vakreste sted han noensinne...

En veteran fra norsk politikk sa til meg en gang at nordmenn er intensjons-etikere, ikke konsekvens-etikere. Det viktigste er at tiltak og...

Norges Banks siste pengepolitiske strategirapport avspeiler en tro på at økonomien er stabil, med god vekst i sikte, også for de kommende...

Norges Banks regionale undersøkelse viser med all tydelighet at det kommer til å bli behov for nye stimuli til norsk økonomi fremover....

Finland er på mange måter et foregangsland, med noen av verdens beste barneskoler, hyggeligste folk, lykkeligste befolkninger, og med en sentralisering som...

Minimerte statsrenter vil få alvorlig følger for norske statsfinanser. Vi har til enhver tid plassert motsvarende tusenvis av milliarder av kroner i...

Ofte blir spareiveren, hva den store økonom John Maynard Keynes kalte ‘the love of cash’, så sterk at man må ta internasjonale...

Innenlandske finansinvesteringer i NIRP-æraen Fra gammelt av kjenner vi ‘sparingens paradoks’. Hvor folks inntekter faller hvis alle forsøker å sette mer kontanter...

Trollfjordslaget i Lofoten, hvor de gamle rorbu-baserte fiskerne gikk til frontalangrep på moderne dampdrevne båter, er en viktig del av nord-norsk historie,...