Vondt

by | 19. July 2022 | Internasjonal økonomi

Bandet Nine Inch Nails tok sitt navn fordi de ønsket å lage skjellsettende musikk som betød noe. Dessverre var det coverversjonen av deres største slager som ble berømt og ikke deres egen versjon.

I andre halvdel av juli har vestlige sentralbanker valgt seg en strategi hvor de ønsker å heve rentene. Dette til tross for at både Europa, Nord-Amerika, Japan og Kina er inne i en veldefinert konjunkturnedgang;

Den økonomiske veksten er lavere enn det normale! Lavere enn den såkalte trendveksten.

Hvorfor ønsker sentralbankene å skade sine allerede svekkede økonomier?

De ser på høye inflasjonstall, og tror at hvis de hever rentene så vil prisveksten avta. Ikke sånn over natta, men etter en viss tid. Ja vi er på vei ned, men fortsatt er økonomiene overopphetede.

Men økte renter i en allerede veldefinert lavkonjunktur er kanskje ikke den beste medisin? Renta økes til tross for at mange land har svært lav kredittvekst. Prisen på penger er allerede høy nok til at kredittveksten er usunn lav.

Som bankmann kan jeg si at det er vel så farlig å ha for lav kredittvekst som for høy. Med for lav kredittvekst slakker bankfolk av på kredittstandarder, og tar mer risiko i et forsøk på å takle den farlige kombinasjonen av stigende kostnader og færre kunder.

Mitt råd? Lær av Japan, hvor manglende kredittvekst bidro til å svekke banksektorens helse.

Hvor sterk er lavkonjunkturen nå for tida? Kan den tallfestes?

Gitt våre demografiske utfordringer og en produktivitetsvekst (for arbeidsproduktivitet) i de fleste land på i underkant av ett prosentpoeng per år ligger det an til at den normale BNP-utviklingen blir:

  • To-tre prosent prosentpoeng som trendvekst for Kina
  • Halvannen prosent vekst som trendvekst for Nord-Europa, Storbritannia og Nord-Amerika
  • Ett prosentpoengs BNP-vekst i EU
  • Null vekst som trend i Japan

Og nå er vi under disse nivåer – i alle land. Og det samtidig!

Men det er tydeligvis ikke ille nok. For å sikre at inflasjonen vender tilbake til 2019-nivåer så skal rentene kraftig opp nå i sommer. Med andre ord blir nedgangstidene verre enn dette – alt annet like – før folk tar til vettet og kutter rentene igjen. Noe de garantert vil gjøre, men først etter at det blir ille nok. Hvorpå vi får en ny oppgang i økonomien, bare stimuliene i form av rentekutt og ekspansiv finanspolitikk blir sterke nok.  

Men enn så lenge så er vi under trendvekst og her kommer vi til å bli en stund. Sentralbankene tar oss videre med ned i dypet. Det er noen teorier fra 1800-tallet som nå gjøres gjeldende. Man kaller det ansvarlig pengepolitikk.

Mitt tips er at sentralbankene må snu om allerede neste år.

Denne uka ventes Den Europeiske Sentralbank (ESB) å heve rentene. Det uten å sikre at renteforskjellene mellom Tyskland og de svakere økonomiene i Europa holdes nede, og ikke blir ubehagelig høye i etterkant. Vi har ingen garanti for at disse renteforskjeller ikke kommer ut av kontroll, med Euro-valutaens sammenbrudd som resultat. Ikke noe rart i at Euroen er svak nå om dagen.

Selv tror jeg at europeerne i siste instans står solidarisk bak hverandres statsgjeld. Men vi skal tydeligvis gjennom noen renteøkninger og en krise først. Slik som så ofte før utvikler EU-samarbeidet seg gjennom kriser.

USA ryktes å heve rentene med inntil ett prosentpoeng neste uke. Bare sånn for å være helt sikker på at inflasjonen kommer ned. Men allerede nå svekkes de fleste amerikanske nøkkeltall. Det er bare KPI-veksten som holder seg høy.

Såpass tro har jeg på markedskreftene at svake tider vil gi gradvis lavere inflasjon. Du kjenner denne visa: Lavere omsetning gir prisfall og nedgang i sysselsettingen som igjen gir oss lavere lønns- og prisvekst. Men slikt tar tid. Utålmodige sentralbanker har tydeligvis tenkt å gjøre vondt verre nå i sommer for å sikre en snarlig nedgang i inflasjonstaktene verden rundt.

I Asia er man mer stoiske og ser tiden an. Kina forbereder nye lettelser i pengepolitikken, mens Japan ser på dagens inflasjonsbølge som en kjærkommen bedring i konkursfarene som inntil nylig truet med å sluke store deler av samfunnet.

Men i sommer skal vi altså ha det vondt. Også i Norges Bank skal renten mye opp. Det har ikke vært vekst i fastlandsøkonomien i år. Tredje kvartal later til å bli det svakeste så langt. Men renten skal altså mye opp her på berget, forstå det den som kan.

Det må være et geni-erklært bands forbannelse at det kommer en større artist enn dem selv og lager en coverlåt av deres beste låt, som attpåtil er bedre enn den originale. Selv om jeg må si meg enig i at Johnny Cash sin versjon er den beste, noe da også bandet selv erkjenner, får dere likevel her originalversjonen.  

Kategorier

Siste innlegg