En handlingsplan for regjeringen

by | 18. July 2022 | Norsk økonomi

(Med meninger som er min egne og ikke Eika sine!)


Regjeringen sliter på meningsmålingene, men det er fortsatt håp. Her er noen enkle grep som kan gi Norge en mer distriktsvennlig økonomisk politikk:

Hva bør staten IKKE drive med?

Vi trenger ikke eksportfremmende tiltak all den tid vi har rekordstore handelsoverskudd og enorme valutareserver. Ei heller nye statlige satsinger på industri. Vi trenger heller ikke en struktur for ambassader og konsulater tilpasset det forrige årtusen. Hørt om TEAMS?

Alt vil lette trykket på kritiske ressurser her hjemme.
Ei heller trenger vi å ansette masse nordmenn i bistandsarbeid. Mye kan utkontraheres til velutdannede lokale eksperter.

Hva BØR staten drive med?

Når det gjelder helsetjenester kan vi sende langt flere pasienter til utlandet enn vi gjør i dag. En bonus her er at vi slipper lese om småbarnsforeldre som dør av kreft fordi de ikke får dansk kreftbehandling.


Ad mangel på arbeidskraft på restauranter, hoteller, industri samt bygg og anlegg er det bare å lage lovendringer som åpner opp for at fagfolk fra hele verden kan jobbe her noen måneder av året. Neste steg blir da å gi internasjonale bemanningsbyråer mandat til å fylle mange av våre ledige stillinger. Nei, det er ikke vanskelig. Lær av landbruket. Enhver enfoldig økonom får det til – hvis hun vil.

Utflytting fra Oslo av tilsyn, direktorater, departementer og private organisasjoner som er avhengige av offentlig støtte, er alle hardere nøtter å knekke. En må først finne ut hvilke byer og bygder som vil ha hva. Ikke alle tettsteder ønsker seg en sentralbank i nabolaget.

Deretter må aktuelle steder prøve å gjøre seg lekre for institusjoner som må flytte. De ansatte må jo selvfølgelig også ha et ord med i laget. Til slutt tas en endelig beslutning om flytting som må iverksettes i løpet av denne Stortingsperioden.

Etter at valget av lokasjon er tatt kommer en stor jobb knyttet til det å overtale de ansatte til å flytte på seg til et nytt sted. Folk kan få ukependle, ha hjemmekontor, alternativt ha samme type opplegg som Nordsjø-arbeidere med noen uker på, og noen flere uker av. Flyttetilskudd bør man være rause med.

Alle våre utfordringer med kostnadsmessig konkurranseevne, kapitalkrevende miljø- og landbruksinvesteringer blir lettere hvis rentenivåene holdes lave. En endring i skattesystemet med mer vekt på kapitalbeskatning enn skatt på arbeid vil gjøre Ida Wolden Baches jobb enklere.

Intet av dette er urealistiske, eller lettvinte forslag. Regjeringen må bare bestemme seg å for å handle.

Kategorier

Siste innlegg