De økonomiske konsekvenser av den kommende freden

by | 20. July 2022 | Internasjonal økonomi

For litt over hundre år siden skrev den store økonomen John Maynard Keynes sin banebrytende bok ‘The economic consequences of the peace’. En bok som gjorde han berømt, rik, men dessverre ikke til noen profet i eget land. Her langet han ut som hvor skadelig det ville være å kreve store krisgreperasjoner fra Tyskland, noe som gjorde til en pariah i regjeringskretser i mange år etter utgivelsen.

Kriger varer ikke evig. Putin har nå okkupert det meste av det han kan håpe å erobre på varig basis. Han er en kriger i sitt syttiende leveår, med skranglende helse. NATO har heller ingen grunn til å fortsette. Alliansen blir nå utvidet og kraftig styrket med både Sverige og Finland som medlemsland. I tillegg har Moldova og Ukraina fått lovnader om snarlig EU-medlemskap.

Så mitt tips er at freden snart senker seg i Europa. Jeg ikke når og hvordan fredsslutningen blir, men fred blir det – før eller siden. Her er noen konsekvenser av den kommende fred/våpenhvile i Ukraina:

  1. Vi får en resesjon.

Ja, jeg vet det høres merkelig ut, men i krigstid er det ikke bare unormal sterk etterspørsel etter varer, men også økte lager overalt. Tross alt vet ingen i dag hvor lenge krigen vil vare, eller om den til og med utvides. Det er bare så menneskelig å hamstre litt ekstra av det meste – både for bedrifter og husholdninger – bare sånn for sikkerhets skyld. Når freden melder seg vil derfor produksjonen måtte nødvendigvis falle kraftig tilbake i mange næringer. Dette vil naturlig nok komme overraskende – kall det gjerne et sjokk – og vil ytterligere dempe etterspørselen etter varer og tjenester hos et nervøst publikum.

  • Dagens råsterke inflasjon blir til mild deflasjon

Nettopp fordi krigen har drevet så mange priser så høyt, har de mye å falle i tiden fremover. Energiprisene kan kollapse. Likevel har lønnsveksten økt markant det siste året i mange land, med systematisk høyere prisvekst enn før krig og pandemi i det meste av den vestlige verden.

  • Dollaren vil falle kraftig tilbake

Når folk får summet seg vil de se at Europa er kommet vesentlig styrket ut av krisen. Kontinentet er mer sammensveiset enn før og med et sterkere fokus på utviklingen av Øst-Europa, inklusive Ukraina og Moldova. Euroen vil trolig appresiere 10-20 prosent.

  • De korte obligasjonsrentene vil falle markert tilbake

Litt uavhengig av hva sentralbankene måtte si vil markedet gå fra å prise store renteløft til å stålsette seg for de økonomiske virkningene av freden.  Lange renteforventninger vil avhenge av hvor lønnsveksten stabiliseres.

  • Aksjemarkedet vil belønne de med systematisk konjunkturuavhengig vekst.

I tider som disse er det ikke lett å vite hva som gir stabil vekst i omsetning og inntjening, men det er trolig de som kan beskytte seg bak megatrender så som økte helseutgifter i alle land, patenter, sterke merkevarer og monopol i sitt segment, som klarer seg best.

  • Det blir økt fart i det grønne skiftet

De som tidligere var skeptiske til å bruke penger på alternative energibærere og ENØK-tiltak må nå ha innsett at en del av utgiftene til det grønne skiftet kan belastes forsvarsbudsjetter. Ikke for det, også olje- og gassleting vil holdes oppe av sikkerhetshensyn. Men det grønne skiftet vil definitivt skyte fart.

  • Norge blir bedt om å betale mer til EU/Ukraina

Ukraina-krigen er en krig hvor de fleste europeiske land har blitt påført kostnader samtidig som de har mistet inntekter. I årene fremover må disse landene også ofre mer for å forsvare seg selv. Presset mot gratispassasjerer som for eksempel Sveits vil øke, men enda verre vil presset bli mot det eneste land som har tjent en formue på denne krig: NORGE!

  • Det blir økt press på å få Norge inn i EU

Jeg må ærlig innrømme at jeg måtte kvele en latter da EU fikk Nobels Fredspris for noen år tilbake. Men jeg ser poenget nå. Uten EU (og NATO) ville ikke Putin ha latt seg stoppe. Vår posisjon som en stor sparegris utenfor EU vil alltid gjøre oss sårbare for utpressing/tigging av økonomiske gaver. Nei, tiden jobber for et norsk EU- medlemskap. Det er hardt for en Nei-mann å innrømme, men i dag ser jeg ingen vei utenom. Putin er bare et forvarsel om en mer anspent geopolitisk situasjon vi bare må lære oss å takle.

  • Norske renter blir EU-renter

Norge får da EU-renter, hva nå enn de måtte havne på over tid. Eller nærmere bestemt tyske renter, gitt at den norske stat kommer til å bli den beste kreditt i unionen. Det vil ikke bli en problematisk overgang fra dagens kroneregime.

Når skjer alt dette?

Wow, her er jeg plutselig veldig stille, famlende og usikker.

Jeg har sett litt på både første og andre verdenskrig. Det er interessant at de politiske omveltninger, forhandlinger og nødvendige internasjonale avtaler først var ferdigstøpt et par år etter at kanondrønnene på slagmarkedene hadde stilnet.

Etter første verdenskrig slutt i 1918, og fredavtalen i 1919, var 1921 det første store fredsåret hvor verden forsøkte å komme tilbake i normalt gjenge igjen. Etter andre verdenskrig var ikke alle biter på plass før i 1947.

Så dette kan ta tid.

Keynes brukte hele 1920-tallet på å gi råd via sine skriverier og bøker til politiske venner og motstandere.

Enn så lenge vil jeg anbefale alle lesere om å forbedre seg på den kommende freden. Det er umulig å vite når den kommer, men kriger varer aldri evig.

Gi denne freden en sjanse.

Kategorier

Siste innlegg