Dont get mad, get even!

by | 08. March 2021 | Norsk økonomi

Sagaen om umyndiggjøringen av Britney Spears ser ikke ut til å ta slutt med det første. Du kjenner historien: ungdomsstjerna som ble umyndiggjort, mistet foreldreretten til barna sine samt kontrollen over sin privatøkonomi etter hvert som hennes verden raste sammen. Pappa styrer nå det meste i hennes liv.

-Dere er så søte når dere blir sinte, er et utrykk også dagens unge fremadstormende kvinner må tåle å høre i norsk dagligtale.

Sinne må kanaliseres til noe fornuftig, ikke bare til slag i luften.

Ja, sykepleierne kom usedvanlig dårlig ut av det ved fjorårets lønnsoppgjør. I media truet noen sinte kvinnelige sykepleiere med å si opp jobben, med mindre lønnsgapet ble rettet opp i år. Men hvorfor si opp en jobb du er glad i bare fordi andre har oppført seg dårlig? Nei, stå på posten din, men stå også på krava!

Det er ikke slik at pappa nødvendigvis er bedre med penger enn mamma. Kvinner har opp gjennom århundrene lært seg å husholde penger.. Bedre enn menn. Ikke bare fordi de i gjennomsnitt lever lenger enn menn gjør. Avskåret fra å delta i yrkeslivet, og avhengige av menns inntekter, har de vært seg bevisst på å forvalte sitt pund på fornuftig vis. I moderne tid er det fortsatt slik i mange kulturer at kvinner utestenges fra yrkeslivet. Da blir forvaltningen av deres formue desto viktigere.

I finansmarkedene kalles effekten av japanske husholdningers satsinger på børs og verdipapirer for Mrs. Watanabee-effekten. Selv om det er gjort fremskritt i senere år, er det fortsatt vanlig i Japan at selv velutdannede kvinner er hjemmeværende så lenge barna er små. Hjemmeværende, men med stålkontroll over familiens finanser. I sum er de en formidabel kraft i de globale finansmarkedene.

Det er kanskje heller ikke uten grunn at mange av de mest kjente forbrukerøkonomene her hjemme er kvinner. Med gode praktiske råd som ofte er langt bedre enn de som makroøkonomer kan gi deg.   

Kvinner lærer seg kanskje gjennom oppveksten noen triks som kan være gode å ha med på veien som forvalter av sparemidler. I unge år utvikler de evnen til å være forsiktige i sine valg ( -åkken ska je blunke til?), verdien av å diversifisere (gutter er jordbær, bare jordbær), og å holde fast ved sin langsiktig strategi  gjennom både gode og onde dager når de først har valgt sin utkårede. Og nettopp evnen til å være kritisk til sine investeringer, passe på at formuen er diversifisert og være langsiktig – også når makroøkonomer maser om faren for børskrakk – er svært verdifulle egenskaper for en investor å besitte.  

Enhver generasjon har sine kamper å kjempe. I dag lever vi i fred og frihet, med mye oppnådd når det gjelder likestilling mellom kjønnene. Men likevel gjenstår det faktum at menn sitter systematisk bedre i det økonomisk enn kvinner flest gjør.  Og her har kvinner noe å lære av menn. Som amerikanerne sier det: Don’t get mad, get even!

En gjenganger i avisspaltene er debatten om hvorfor det fødes stadig færre barn i Norge. Som økonom er det lett å påpeke at det ikke lønner seg å få barn. Et regnestykke som staten kan hjelpe til med ved å gi nybakte mødre en solid økonomisk kompensasjon. Ikke vær søt, ved å bli sint, men send regning for tapt arbeidsfortjeneste, pensjonsopptjening og økt forbruk av sjokolade til Pappa Jan Tore Sanner i Finansdepartementet. Kjære førstegangsfødende: Ikke bli sint, krev din rett!

Britney Spears sin skjebne er unik, men nesten som et sagn fungerer den som en metafor på vanlige menneskers liv. Kvinners liv. Britney mistet alt og jobber nå for en eller annen bankkonto hun ikke har kontroll på. Barna er borte.

Vi skal alle miste barna våre til voksenlivet. Ofte kan vi føle at vi har mistet kontroll over bankkontoens saldo. Ikke noe å gjøre med det. Men vi kan kreve at menn og kvinner deler likt på livets byrder og dets økonomiske privilegier. Alternativt får du prøve å lage like vakker musikk som Britney da hun lagde en sang over livet sitt. 

Kategorier

Siste innlegg