Bøygen i boligmarkedene

by | 07. September 2020 | Eiendom

I dag ble sykepleierindeksen lansert. Hvorpå Eiendom Norge i morges holdt en boligdebatt blant ekspertene som valgte å gå rundt grøten. Nok en gang ble manglende fakta, manglende realisme og manglende regionalpolitikk avslørt hos alle debattanter: Eiendom Norge, Arbeiderpartiet og LO.

Hvorfor gjør vi dette? For å bevare den norske livsløgnen, den hellige livsløgn, at det meste av våre eliter i media, statsforvaltning og næringsliv må sentraliseres til Oslo koste hva det koste vil! Derfor er det maktpåliggende å bygge et nytt regjeringskvartal til 20 mrd kroner i Oslo osv.

De gode nyhetene først. Eiendomsverdi sin sykepleieindeks viser at det eneste sted i Oslo hvor det er problematisk for selv relativt godt gasjerte sykepleiere (årsinntekt i 2019= 574 000 kroner) å kjøpe seg bolig. Dette fordi vi har fått moderat befolkningsvekst og høy aktivitet i boligbyggingen i det meste av Norge. Ser du bort i fra Oslo med Asker/Bærum koster gjennomsnittsboligen i Norge rett i underkant av 3 millioner kroner i august 2020. Leieprisene for boliger flest rundt omkring i gamlelandet er ofte forbausende lave.  

Men alle er enig om at boligprisene i Oslo er høye. Selv dette bare varsler hvor provinsiell boligdebatten er. Boligprisene i Oslo er ikke høye i deler av Oslo.

Disse områdene, som Furuset, er imidlertid sett på som umulig sted for den kondisjonerte boligekspert å bo. Det er bare så ekkelt at det ikke engang kan nevnes. Dette er områder hvor prisene er så lave at det ikke lønner seg å bygge nytt, selv om du fikk tomta til innbruddspris. Boligmarkedets Voldemort, for boligeksperter. Steder som ikke bør nevnes.

Hevet over debatt er også at elitene må, bare må, være i Oslo Sentrum. Og ikke hvor som helst i Oslo, de må være i ATTRAKTIVE deler av hovedstaden. Her er noen:

 1. Stortinget
 2. Norges Bank
 3. Finanstilsynet
 4. Nasjonalgalleriet
 5. Munchmuseet
 6. Vestfolds vikingskip
 7. Rikshospitalet
 8. Forsvarets Overkommando
 9. UDI
 10. Sjøfartsmuseet.
 11. NRK

Alle partier, inklusive Senterpartiet ønsker at de viktigste nasjonale institusjonene må ligge – koste hva det koste vil – i Oslo. Og som nevnt, ikke hvor som helst i Oslo!

Så med dette premiss i bånn, hvor det overordnende ønske er at Oslo, eller i hvert fall deler av den, skal bli så flott som mulig, med 100 000 nye innbyggere i kommende år, ja da blir det boligmangel. I hvert fall i de utvalgte bydeler hvor mennesker og statlige arbeidsplasser og befolkningsvekst dedikeres.

Boligdebattene i Norge er arnested for hvite løgner. Nei, det er ikke effektivt å samle disse institusjonene i Oslo Sentrum. Den naive virkelighetsforståelse av at det offentlige må satse der elitene ønsker å bo, er å sette saken på hodet. Elitene ønsker å bo der det offentlige satser!

Nei, det er ikke regningssvarende å sentralisere. Tomtene er dyrere, selv oppføringen blir mer kronglete og dyrere, og vaktholdet mer krevende i sentrumsbygg, enn for de reisverk som settes på et jorde utenfor bykjernen.

Sikrere er bygg på landet også.

Sentraliseringen innebærer nye gigantiske infrastrukturinvesteringer vi hadde sluppet om vi hadde spredt elitene litt mer rundt omkring i Norge. Ti-talls milliarder kroner kunne vært spart med en mer økonomisk fornuftig regionalpolitikk.

Tiden jobber heller ikke for sentralisering. Digitalisering gjør det enkelt å flytte ting ut av hovedstaden. En CO2 vennlig organisering av statlige funksjoner er å flytte mest mulig nær Gardermoen, med boligområder i gang- eller sykkelavstand til energismarte nybygde boligområder. Forleden gikk et nybyggingsprosjekt for miljøboliger i Hurdal, i Viken fylke overende. Helt unødig.

COVID 19-pandemien bør også få oss til å tenke nytt. Når nye pandemier kommer, vil det være en fordel om store deler av statsforvaltningen lå utenfor bykjernen. Da vil de ikke rammes av nye nedstengninger i Oslo Sentrum.  

Intet av vår regionalpolitikk er gitt av vår gud. Vi er herre over egen skjebne. Så også i boligmarkedene. En forvokst Oslo elite, med høye priser i deler av hovedstadsområdet? Det er sånn vi vil ha det!

Akkurat hvorfor vi lurer oss selv, holder debatter hvor de hvite løgner florerer, er et studium verdt. Hvorfor later vi som om vi lurer oss selv?

Kanskje ønsker vi innerst inne å ha et flunkende flott Oslo Sentrum, til beundring for utlendinger.? Flotte filmkulisser gir de mange prestisjebyggene i sentrum. Med en Oslo elite vi kan sutre og klage over?

Med boligdebatter som aldri fører noe annet sted, enn til et behov for nye debatter.

Kategorier

Siste innlegg