Blogger fra solkroken – en makrotrim i 8 avsnitt

by | 06. April 2020 | Norsk økonomi

Livet er urettferdig! Heldigvis, for oss nordmenn. Vi har fått mye gratis. Jeg har det også bedre enn fortjent. Sånn er det lett å tenke når du sitter en tvungen hjemmepåske i en solkrok med et pledd over beina, en kaffekopp på bordet og med solstråler som varmer.

Man blir takknemlig for å kunne sitte i en solkrok, noe som anbefales til alle i Norge. En virusfri solkrok hvor jeg skriver historien om norsk økonomis nye hverdag. En fortelling i 8 avsnitt. Utfordringene norsk økonomi står foran nå er store, og vil kreve omstillinger og med mye stimuli attåt.

1. Norsk økonomis dype dal

Mye sies og skrives om de som har fått seg en smell av korona virusets herjinger. Denne krise rammer i første omgang veldig skjevt, men vil dessverre prege brede lag av norsk økonomi i mange år fremover.

Ser en litt stort på det har vi drøye millioner mennesker over 18 år i Norge. Noe over halvparten av disse lever av trygd eller jobber i den offentlige sektor. Av de resterende 2 millioner sjeler er det ca 400 000 som rammes direkte av dagens krise. De må være målgruppen for alle mulige pakker og tiltak som er å oppdrive nå ved påsketider.

Men det er ikke for tidlig å tenke litt mer langsiktig. Hvordan blir andre halvår i år, neste år og 2022?

Norge gikk inn i denne stormen med fulle seil og et rekordhøyt investeringsnivå. Som følge av at energipriser har kollapset på bred basis og fordi metallpriser mm er under press, skal disse investeringene strupes i årene som kommer. Norsk Hydro orker ikke engang klippe snora på et helt nytt investeringsanlegg som i disse dager står ferdig i Kvinnherad kommune. Et prosjekt selskapet har lagt mange milliarder av kroner i.

Så dagens investeringsnivå i olje, gass, industri, kraftforsyning og bergverk som ved siste telling var på ganske nøyaktig 250 milliarder krone i fjor, kan i kommende år halveres. Bygging av nye hoteller vil stoppe opp, og boligbyggingen, som i senere år har vært helt ute av proporsjoner til befolkningsveksten vil reduseres betraktelig.

Heller ikke konsumet vil øke i år. Mange hadde sett for seg et realt lønnsløft i år. Men nå ser det ut til at lønnsoppgjøret for alle praktiske formål er avlyst for i år, unntatt noen minimale justerer av ulike tariffer – en eller annen gang før jul. Inflasjonen vil skyte fart som følge av den svake kronekursen. Med andre ord står vi foran en markert reallønnsnedgang i en krise hvor bekymrede husholdninger naturlig nok ønsker å øke sine sparerater.

Et fall i år på om lag 10 pst i samlede private investeringer, og noe ned på privat konsum er ganske så sannsynlig. Selv om regjeringen sterke stimuli blir vedtatt i Stortinget denne uke.

Gitt den sterke nedgangen i investeringsaktivitet vi har i vente, er det grunn til å tro at arbeidsledigheten vil stabiliseres på et klart høyere nivå enn de 2,3 pst vi hadde før krisen slo inn i norsk økonomi

Lønnsoppgjøret som tidligere lå an til å bli raust, vil imidlertid trolig nå bli magert. Der husholdningene i fjor hadde solid vekst i kjøpekraft, vil de i år slite med reduserte arbeidstimer, høy prisvekst og lav lønnsvekst.

Boligprisene antas å falle med 5 pst fra 2019, til tross for at rentenivået i Norges Bank har falt til rekordlave 0,25 pst. Et nivå renten forventes å forbli på.

Huttetu! Scenen er dermed satt for en tøff påsketrim, i denne serien av påskeblogger.

I alt 8 kommer det. Én hver dag.

Prologen: Et virus-utbrudd som bidro til å rive ned et vaklende OPEC, akkurat da investeringsnivået i norsk økonomi nådde en lånefinansiert topp, er altså seriens utgangspunkt.

Tøffe tak venter, men vær trygg, våre hverdagshelter skal nok mestre oppgavene! Bare de hører på gode råd, de får langs landeveien de trør, så løser de nok flokene.

De må bare lære seg litt makro først. Noe alle får anledning til å gjøre i morgen.

Kategorier

Siste innlegg