Hvordan analysere urolige tider

by | 09. March 2020 | Internasjonal økonomi

Dette er i sannhet en krevende periode for oss analytikere. Ikke fordi at tidene er så dårlige, folk flest har aldri hatt det bedre, men fordi vi utsettes for strukturelle sjokk.

Hva skal en tro? Min seks-punkts plan til deg er noenlunde som følger:

0) Utgangspunktet ditthvordan verden så ut ved årsskiftet 2019/20 med dine briller: Selv trodde jeg på trendvekst i både økonomisk vekst og inflasjon i de fleste land forutsatt at rentene ble kuttet nok. Norge skulle få en nedtur. Der de fleste trodde at inflasjon kunne bli et problem, sa jeg at vi lever i deflatoriske tider. Det er kun billige penger som hjelper verden fremover.

Men som sagt: Tenk på hva du trodde om året, da det startet. Folk flest la til grunn at 2020 ville bli et ok år.

1) Makrosjokket: Ultimo Februar ‘En sort svane’ inntreffer. Corona-viruset rammer først kinesisk økonomi, og etterhvert stadig større deler av verden. Vanskelig for eksperter å forstå, da bør ikke en økonom prøve. Vi får bare ta inn over oss at alle gamle estimater for vekst og inflasjon må revurderes.

2) Virkninger av pandemien, før markedsreaksjoner og tiltak: Pasifisering og isolering av mennesker (jobb, handel og fritid rammes). Økonomien lammes. Hvor mye av den økonomiske aktivitet lar seg hente inn igjen? Det grubler jeg over hver eneste dag. Ringvirkninger? Er Corona-viruset årsaken til at vi i helgen så et sammenbrudd i OPEC-samarbeidet? Kanskje var viruset bare den siste knekk for et skrøpelig og skrantende prissamarbeid?

3) Virkninger av markedsreaksjoner m feedback tilbake til finansmarkedene: Har du noen gang stått i utlandet på en ukjent plass og lest et kart den lokale kommune har satt opp. Midt på kartet er det gjerne en rød prikk med tekst:

YOU ARE HERE.

Og dette er verden mandag 9. mars i det herrens år 2020. Du står i en malstrøm av teorier rundt corona-viruset, usikker på de økonomiske virkninger dette vil ha, med fallende aksjeverdier, priskrig på olje og nevrotiske kredittmarkeder. You are here. Fallende aksjeverdier og råvareverdier som følge av at inntjening er usikker.

4) Politikk respons: Her står du og venter i ukjent terreng på redningen. En redningsaksjon som kan ta så mange former: Rentekutt, og ad hoc skatteletter, utgiftsøkninger (i hovedsak knyttet til helse), og endringer i kapitalkrav til bankene og boliglånsforskrifter.

Et råd til myndighetene: Slipp bankene fri. Men vi får se hva våre herskere finner på. Renta faller ned mot null, det er ganske sikkert, uten at det hjelper så mye.

5) Veien gjennom: Som den gamle bankkjempe Odd Nordi sa til meg ved en tidligere krise: Jan, i tider som nå er det bare å sette den ene fot fremfor den andre. Markedene, bedrifter, husholdninger, det offentlige og banker – alle som måtte havne i karantene – vi får bare jobbe oss igjennom dette. Famling i blinde. Vi har mye å frykte, men det er ikke noe poeng å være redd.

6) Nye langsiktige trender: Hva vokser, hva faller? En ny dag gryr. Det blir garantert børsrekorder, fester og gode tider. En eller annen gang i fremtiden. Men veien dit kan bli lang og tornet. Det du må gjøre nå er de nødvendige tilpasninger til at du får være med på neste fest.

Ha en flott uke!

Kategorier

Siste innlegg