Boligmarkedet desember 2019: The Winner Takes It All

by | 06. January 2020 | Eiendom

Som det norske boligmarked for få år tilbake startet ABBA med friske glade takter. Hvert år kom det nye slagere. Mot slutten av sin karriere var det derimot mer mollstemte sanger som ‘The winner takes it all’ og ‘Thank you for the music’.

Boligmarkedet i desember vitner nok om gang om to-delingen, som preger det norske boligmarked, Et sterkt Oslo, og et overskuddstilbud i mye av resten av kongeriket. En divergens som trolig vil fortsette å prege boligmarkedet i det kommende år.

I desember steg boligprisene i hovedstaden med 0,5 pst, en markert bedring fra samme måned i 2018 da prisene falt med 0,2 pst.

Tilsvarende var det bedring også i Trondheim med -1,4 pst i desember 2019, mot -2,0 pst samme måned før.

For Stavanger var nedgangen like voldsom som den var i desember 2018 (-2 pst), mens Bergen var noe verre med sine -1,2 pst nå, mot minus 0,4 pst i 2018.

Selv om det er noen lyspunkter i ulike småbyer og grender er trenden ganske så klar. Hovedstaden er vinneren, noe jeg tidvis har blogget om. Der hvor det tidvis bygges for mange boliger faller derimot prisene.

Anekdoter i media tilsier også at det har vært sterke markeder for såkalte ‘luksusboliger’ mot slutten av året. Dyre boliger som fortrinnsvis ligger i de store byene, med overvekt også her for Oslo. Jo mer rikingene byr, desto sterkere blir prisveksten i Oslos mest fornemme strøk.

I 2020 er det ventet at vi får mer av det samme. Den gjennomsnittlige liggetiden, eller dager boligen må ligge i markedet før den blir solgt, ved utgangen av fjoråret forteller sitt:

Det er derfor all grunn til å tro at hovedstadsområdet også i år kommer til å få sterkere prisvekst enn resten av Norge. Selv har jeg som prognose på at vi får pluss 2 pst i Oslo, men minus 3 pst i resten av Kongeriket. Et sprik som kanskje burde økes?

Utviklingen av våre energinæringer kan også bli viktig for boligmarkedene i det kommende år. Mangel på oljefunn er et spøkelse som har hengt over mangt et norsk bygdesamfunn som har vært avhengig av nye ordre fra oljenæringen. Men helgens melding om at norsk sokkel skal elektrifiseres til en kostnad på om lag 50 mrd kroner vil her gi mange fornyet tro på fremtiden. Om det er så mye å tjene på den grønne omstilling vites ikke, men arbeidsplasser skapes det!

Det langsiktige bakteppet er imidlertid fortsatt at energiinvesteringene er på hell, noe om over tid også kan prege boligmarkedene der hvor boligmarkedene er som sterkest. Spesielt i grisgrendte strøk hvor kombinasjonen av tapte oljeplasser, og generell fraflytting, gjør seg gjeldende.

Med god lønnsvekst til våren og rentekutt i vente vil imidlertid mye av boligmarkedet klare seg i inneværende år.

But you see, The winner takes it all.

Kategorier

Siste innlegg