En ny runde i sentralbankenes bar

by | 13. June 2019 | Renter og valuta

 Jeg vet ikke helt hva jeg skal tro om Japans og Euro-landenes økonomiske utvikling i årene med negativ rente. Ikke ser disse økonomier ut til å vokse så mye, og ikke ser det ut til at de får opp inflasjonen. Kanskje lave renter virker som en rus på store deler av økonomien?

Sløsing med sparemidler er i hvert fall en bi-effekt av de minimerte renters politikk. Det kan også være at de langsiktige deflatoriske krefter rammer næringslivet så hardt at det nesten er umulig å få opp sunn organisk økonomisk vekst.

Alternativt kan si at etterspørselssiden har hovedskylden: Aldrende gjeldssatte husholdninger kjøper bare for lite varer og tjenester til å gi oss full sysselsetting annet enn når rentene er minimerte.

Uansett: Penger er nå så billige i mange land, at det ikke lønner seg å ta ubehagelige omstillinger, men heller låne mer. For husholdningene overskygger boligprisveksten mange steder inntekter fra lønninger, mens bedrifter gidder ikke omstille seg for å spare kapital.

Bankene i utsatte europeiske land orker ikke bryet med å inndrive misligholdte lån. Lettere er det da å skyve på avdrag og renteutgifter, i håp om at det – en eller annen gang i fremtiden – skjer noe som gjør det mulig for skakkjørte bedrifter å betjene sine lån på en normal måte. Bankenes ‘Extend og pretend’ som det heter på finansspråket.

Men dønn ærlig: jeg vet ikke. Vet ikke hvorfor lavrentepolitikken ikke gir mer futt. Både Japan og kontinental-Europa har stort sett vært avhengig av eksportmarkedene for å klare å vokse sine økonomier i senere år.

Og det lille futt vi har hatt i disse økonomier, ebber nå ut. Markedene roper nå på mer stimuli. Finansmarkedene priser nå inn nye rentekutt i Kina, USA, Canada, Australia og New Zealand. Følger ESB opp med egne kutt, kommer nok Storbritannia, Sveits, Danmark og Sverige etter.

I EU er boliglånsrenter for de beste kunder på om lag ett prosentpoeng, men denne vil i så fall kunne halveres. Dette hvis finansmarkedene nå har rett i at nye kutt er underveis.

For bedriftene betyr det nye lettelser, men det er litt uklart om de da vil låne mer eller mindre. Et regime med kraftig negative renter er jo ikke et tegn på god økonomisk helse. Byr jo ikke til økt tro på fremtiden.

Hva skal man stimulere med i 2021 eller 2022 hvis statsrenter flest i Europa er kraftig negative allerede i høst?

Effekten av billige penger blir som med så mange andre rusmidler. Man starter med små doser for å komme i form. Over tid og etter mange år, øker imidlertid behovet for større doser.

Til slutt ender man i en situasjon hvor man lurer på om kuren var bedre enn sykdommen. Med negative renter i flere ti-år fremover som den logiske løsning på vår tids økonomiske utfordringer

Kategorier

Siste innlegg