Roten til alle bompenger er unødig sentralisering

by | 22. May 2019 | Uncategorized

Kanskje bompengeopprøret er Norges svar på de gule vester? Denne kaotiske opprørsbevegelsen som vi har sett bre seg i Frankrike.

Bompengeaksjoner har vi likeledes fått i Bergen, Stavanger og Tromsø. Protestbevegelser som angriper symptomene på problemet – at det er dyrt å kjøre bil. Ikke årsaken – nemlig unødig sentralisering av næringslivet, og av offentlige institusjoner.

Ingen politiske partier er villig til å diskutere mer radikale tiltak for å snu befolkningsstrømmen til allerede overbelastede boligområder i sentrale strøk. Litt merkelig egentlig da Norge har en av verdens største areal per innbygger. Men tidsånden i alle partier tilsier at sentralisering rundt hovedstadsgryta er uunngåelig.

Nå kalles det inn til krisemøte om bompenger i regjeringen. Men hva kan man vente når man sentraliserer så hardt og tungt som man gjør i Norge?

Bare se på de siste befolkningstall. I 1. kvartal i år økte befolkningen i kongeriket som helhet med 6550 sjeler. Hele 80 pst av dette havnet i Viken (Akershus, Buskerud og Østfold) pluss Oslo. Over halvparten av landets kommuner hadde befolkningsnedgang i årets første kvartal.

Når du først velger å sentralisere arbeidsplasser, uten å flytte tilsvarende mengde boliger, eller utvidelse av trafikkårer, må det bli dyrere å kjøre. Enten ved at du betaler i form av å stå i kø, eller i form av bompenger. Har du ene og alene sentralisert arbeidsplasser – må trafikkostnadene stige. En kan si at gitt sentraliseringen av arbeidsplasser, så vil bompengemotstanderne heller stå i kø, enn å betale ved hjelp av bompenger.

Nå er det mulig å flytte mye at storbyene, inklusive Storting og regjeringskvartal, men ingen politiske partier ønsker slike radikale grep. Selv om byggekostnadene da blir langt rimeligere. Milliarder av kroner kan spares ved å bygge på landet fremfor i byene.

Så flytt NRK til Lillestrøm, Storting og Regjeringskvartal til hvor som helst i landet, og tving de fleste offentlig etater ut av bykjernene. Da slipper vi store veiutbygginger, køer og i siste instans bompenger. Men noen steder har bompengestasjonene ingen fornuft.

Fjern bompenger i distriktene, og innfør en landsdekkende boligskatt basert på markedsverdier slik at det meste av bygde Norge går fri.

Først da gjør du noe med problemet: at det er særskilt dyrt å kjøre bil i byene – når alle andre skal gjøre det samme – og det samtidig.

   .

Kategorier

Siste innlegg