Boligtall til konjunkturfortellinger

by | 07. January 2019 | Eiendom, Norsk økonomi

Det er ikke lett å vite hvor en står i konjunkturforløpet; om vi er på vei mot bedre eller dårligere tider. Men jobben blir noe enklere hvis en har riktige observasjoner. Spesielt for noe så viktig som det norske boligmarked.

Amerikanerne sier det slik: So the housing market goes, goes the economy.

Nok en grunn til å tro at amerikansk økonomi vil holde seg godt i år. Boligmarkedet er tross alt sunt over dammen, med en boligbygging som er moderat. Bare det halve av hva det er her på berget, sett i forhold til befolkningsveksten. Hvilket faktisk burde bekymre noen og enhver i det norske boligmarked.

Vedlagt er Eiendomsverdi sin boligprisindeks deflatert med de månedlige konsumpristall fra Statistisk sentralbyrå. Av figuren ser vi at de reelle verdiene på norske boligpriser toppet i april 2017, og har siden falt 7,5 pst i reelle termer.

At boligpristoppen var for om lag halvannet år siden, og at vi fortsatt er på vei ned, har noen åpenbare konklusjoner, noe som også gir opphav til spennende hypoteser om norsk økonomi:
1) Boligbyggingen bør snart falle tilbake – da det er vesentlig mindre lønnsomt å bygge i dag enn det var våren 2017.
2) Husholdningene må snart øke sin sparerate hvis de skal opprettholde realverdien av sin formue. Fjorårets skuffelser på Oslo Børs bare forsterker dette behov.
3) Kanskje kredittveksten overraskende lave tempo i november var et varsel om at utlånsboomen til bankene snart er over? 12-mnd veksten i husholdningenes gjeld var 6,7 pst i mai 2017, men bare 5,4 pst nå i november – halvannet år senere. Fortsetter boligprisene å svikte i reelle termer vil trolig også kredittveksten fortsette å gå ned.

De fleste makroøkonomer tror på sterk konsumvekst neste år.
4) Men også her kan boligmarkedene spille oss alle et puss. Spesielt omsetningen av boligrelaterte varer som møbler og innbo er sårbare for å falle i takt med boligbyggingen .

Ærlig talt, er det ikke på tide å konsolidere finansene?

Kategorier

Siste innlegg