Svenske tilstander i pengepolitikken

by | 10. September 2018 | Internasjonal økonomi

Ulrich Leuchtmann, a currency strategist at Commerzbank, predicted the Riksbank would not raise rates until “hell is freezing over”.
Financial Times, torsdag 6.september 2018

Festlige fyrer di derre tyskerne!

Sånn gikk det da svenskene holdt rentemøte i forrige uke. En fin rapport var det de der lagde,med gode vurderinger av prognoser og risker for økonomien i Folkhämmet – og i verden forøvrig.

Alt presentert av en eldre hedersmann med lang fartstid i internasjonal pengepolitikk før han tok roret i den svenske Riksbank; Sentralbanksjef Steffan Ingves.

Men om både fyren og analysen var uklanderlig, forble valg av pengepolitikk like omstridt som før: minus 0, 5 pst som innskuddsrente i sentralbanken (for svenske banker), med ingen endring i nær fremtid.

Først i desember eller i februar vil renten komme opp. Det er i hvert fall planen.
– For Sure! Maybe. Perhaps?

Markedene er naturlig nok skeptiske.

Riksbanken spår at BNP- veksten når en topp på 2,9 pst i år, før den faller tilbake til 2,0 pst neste år, med stigende arbeidsledighet som resultat. Argumentene for å heve svenske renter blir ikke bedre neste år enn de er i dag. Hvorfor man skal heve renten når arbeidsledighet antas å øke fra 6,2 pst i år til 6,3 pst neste år er en gåte.

Jeg vet at alle makroøkonomer både hjemme og ute syntes det er en brillefin idé, men planen er altså å heve renten i en situasjon hvor kapasitetsutnyttingen i svensk økonomi vil være fallende, ifølge Riksbankens egne analyser.

Alt dette skjedde før valgdagen i Sverige.

Ingen vet noe om hvordan den finanspolitiske stimulans blir med den nye Riksdagen, og muligens en ny regjering. Men litt som vi har sett i andre land vil usikre valgresultater også gi usikre bedriftsledere.

Investeringene vil i en periode fremover lide. Arbeidsledigheten vil trolig stige mer i tiden fremover enn Riksbanken anslo i forrige uke.

Blir du bullish på Sverige etter dette må du bare sende meg en tweet. Ser du et større behov for rentehevinger etter dette, må du ta deg en tur på Specsavers. Nei, det blir ikke noen svensk renteheving – hverken i desember eller februar.

Hva skjer på lengre sikt?

Et innvandrerskeptisk Sverige skal ha en langt lavere BNP-vekst enn et Sverige som var et av verdens mest innvandringsglade land. Mindre bruk for boliger blir det. Lavere inflasjon er uunngåelig. Og rentene?

Gjett tre ganger.

Kategorier

Siste innlegg