Fem tweetbare feil i Norges Banks Pengepolitiske rapport

by | 25. September 2018 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Ja, verden har forandret seg siden jeg studerte.

Var akkurat og hørte på Sentralbanksjef Øystein Olsen holde sitt årlige CME-foredrag på BI i Oslo, med tittel: Hvordan renten virker.

En interessant og vel gjennomført tale fra en nestor blant norsk økonomer som har vært toppsjef både i Statistisk Sentralbyrå, Finansdepartementet og nå altså: Norges Bank.

En flott tale, som ga håp til oss som ikke ser behov for renteoppgang, da han tok mange forbehold når han forsvarte sin prognose om stigende renter de kommende år.

Uansett, rentebanen som kom ut av den nye pengepolitiske strategi rapporten, kan angripes fra alle kanter, gitt at selve analysen kan diskuteres. Og angrepet blir den! Noen syntes han tar i for lite med renta, andre tenker som undertegnede.

Selv har jeg lenge spådd at Norge kommer til å holde negative realrenter, og et nominelt rentenivå nær dagens, i overskuelig fremtid.

Her kommer det fem innvendinger mot Norges Banks analyse, alle i kortformat, og dermed tilpasset Twitter:

1) Norges Bank, som alle andre sentralbanker (inklusive ESB), ser på et veid gjennomsnitt av Euro-landene økonomier som mål på om det er behov for rentehevinger. Men de 19 Euro land står alle alene. Renta i ESB må settes slik at det svakeste dyr i flokken kan henge med. Italia vil ikke tåle rentehevinger hverken neste år eller i 2020. Basta!

2) Arbeidsmarkedet er ditt bestefars marked – NOT. Mye mer fleksibilitet, bruk av bonus og midlertidige prosjektmedarbeidere, gir langt mindre makt til fagforeningene enn før. Folk migrerer over landegrensene der lønningene er høyest. Vi får derfor ingen hopp i lønnsveksten fremover.

3) Shoppagedon er her. Detaljomsetningen over disk er fallende, mens antall kvadratmeter butikkareal i bruk eser ut. Hva kan kapasitetsutnyttingen i butikk i dag være? 30-40 pst vil jeg tippe. I hotell og restaurant er det også voksende overkapasitet som vil holde prisene nede. AirBnBs 70 000 norske utleiere spiser av hotellenes kake.

4) Boligmarkedene bygger ubalanser som, før eller siden, vil utløse en ny virkelighetsforståelse hos folk flest. Der hvor folk flest i dag regner med vedvarende boligprisoppgang, er det med dagens byggetakt bare et tidsspørsmål hvor vi passerer vippepunktet, hvoretter folk flest forventer fallende boligpriser. Boligbyggingen må halveres for å tilpasses befolkningsveksten.

5) Sterk vekst i olje-, industri- og bergverksinvesteringer skaper en inflatorisk bølge i 2019. Men i senere år vil den nye kapasiteten, og arbeidsbesparende effektiviseringen de nye investeringer gir, skape få arbeidsplasser. Nye veier og boer reduserer også behovet for sjåfører da den enkelte bil kan laste tyngre og kjøre fortere enn før. Overinvesteringer avler kostnads- og priskutt.

Men som sagt verden har forandret seg. Traff en gjeng studenter i dag som var så velkledde at de så ut som de var på vei til jobbintervju der de dro på forelesningene sine.

Der jeg i min studietid hadde matpakke, var det i dag bugnende kaféer å velge blant. Vi gikk og surra i et elfenbenstårn på Blindern. På BI i dag hadde ulike arbeidsgivere konkurrerende arrangement for å lokke til seg flinke kandidater.

Den nye verden forundrer oss alle. I en verden som er så omskiftelig som i dag, er det godt mulig at noen studenter Tweeter (minst) fem feil i mine analyser.

Kategorier

Siste innlegg