The winner takes it all

by | 06. August 2018 | Eiendom

Agnetha Fältskog sa i et TV-intervju at i stunder hvor hun grublet over hennes stemmes kvaliteter, spilte hun Abbas The winner takes it all. – Der, jo, jeg er ganske fornøyd allikevel!

Om det er noen trend eller ei, i juli var Oslo vinneren. Byen som formelig suger livskraft og sparepenger fra resten av landet.

Alene økte Oslos boligpriser med 1,9 pst i juli, mens Viken området som strekker rundt Oslo fjorden opp til Romerike var opp 1 pst (+4,5 pst de siste 12 mnd).

Resten av landet var betydelig ned, med unntak av noen pussige tall fra områdene rundt Bergen, slik at kongeriket som helhet fikk ganske så flate priser fra juni til juli.

Nord Norge, Midt Norge, Agder og Rogaland var alle ned om lag halvannen prosent fra juni til juli. Det er mye i en tid da næringslivet i det meste av Norge opplever høykonjunktur.

En måned gjør ingen trend, men det har lenge vært grunn til å tro at boligprisene i hovedstadsområdet vil holde seg høyere enn i resten av landet, og kanskje stige mer.

Hovedstadens økonomi baseres på administrasjon, privat tjenesteyting og offentlig forvaltning. Et enormt antall prestisjeprosjekter har vært eller skal iverksettes. De fleste av landets rike innbyggere har slått seg ned her blant annet fordi hovedstaden har landets klart beste skolesystem, helsetilbud og kulturmangfold.

Ungdom fra hele landet flokker seg til Oslos høyskoler og universitet.

Tilbudssiden er stor i Oslo og dets omegn. Med mange nye, og ganske så likeartede, prosjekter. Leilighetsbygg med 5-10 etasjer som har parkering i kjelleren og fritt utsyn, over jorder, skog eller sjø. Eller satt opp på en gammel sentrumsnær industritomt.

For rekkehus og eneboliger er tilbudsveksten derimot minimal.

For Oslos boligeiere er det eneste skjær i sjøen at prisene allerede er kommet så høyt at utleie har i beste fall neglisjerbar lønnsomhet. Veksten i husleier har i senere år ikke holdt tritt med prisene.

I andre deler av Norge er tilbudssiden stor, men da for alle typer boliger. Riktignok er leilighetsbygg prioritert i både Stavanger, og Trondheim, men deres omland er stort. Her har innbyggerne kort vei til områder proppfulle av fine eneboliger.

Bergens geografi, omkranset av fjelltopper, begrenser tilgangen til nye byggefelt. Også her er det satsinger på leiligheter fremfor arealkrevende boformer som beskytter verdiene til eiere av rekkehus og eneboliger.

I sum må en si at Norge gjennomgående er midt i en byggeboom av boliger. En boom som topper seg i år, etter at befolkningsveksten har falt dramatisk tilbake.

Akkurat befolkningsveksten har vist seg vanskelig å spå. Statistisk Sentralbyrå anslår at befolkningsveksten vil havne på om lag 25 000 mennesker i år, mindre enn det halve av hva det var for få år tilbake.

Tror en at vi fortsatt skal være 2,2 mennesker per bolig, skal da igangsettingen av nye boliger ned på 12 000 enheter per år, pluss litt for å kompensere for rivingsaktivitet. En nedgang på nær to tredjedeler fra fjorårets rekordnivåer.

Norsk økonomi får seg med andre ord en reell kalddusj fra boligbyggingen i tiden fremover.

Overskudd av boliger og kraftig fallende aktivitet i byggebransjen er i seg selv nok til å sikre nedgangstider for norsk økonomi. Norges Bank har imidlertid også bundet seg til masten og, av en eller annen grunn, lovet det norske folk en renteheving i september. Og jo høyere renta kommer, desto sterkere blir nedgangstidene rundt omkring i landet.

Men som sagt The winner takes it all.

I Oslo sentrum skal det ødsles med byggeprosjekter i lang tid fremover. Her vokser næringer helt upåvirket av konjunkturer i industrien.

Bare det ikke bygges for mye i forhold til befolkningsveksten, vil boligprisene rundt vår funklende vakre hovedstad holde seg godt.

Uansett, her er Agnetha med all sin stemmeprakt, noe som vises godt når hun drar på mot slutten av sangen. Fornøyd med sin stemme skal hun definitivt være!

Kategorier

Siste innlegg