Solstikk i boligmarkedene

by | 05. June 2018 | Eiendom

For en vår vi har hatt! Afrikansk varme på Østlandet, og enda bedre har det vært på Vestlandet. Ja, jeg har en nabo fra Bergen som er nøye på å minne meg om det!

Også i boligmarkedene har temperaturen vært høy.

Når jeg leser om spesielt sterke priser på enkeltobjekter, lurer jeg litt på om folk har fått solstikk. Ikke noe katastrofe det. Har du for mye penger, er det greit å sende dem videre til andre, gjerne til de du skal kjøpe bolig av!

Prisene økte med ett prosentpoeng i mai, enn måned hvor prisene visstnok normalt skal falle med et ti-del, slik at den sesongjusterte veksten blir 1,1 pst. Denne sesongjustering høres imidlertid litt suspekt ut da prisene i mai i gjennomsnitt de siste ti år har steget med et halvt prosentpoeng.

Som alltid er volumene like interessante som prisene. Det interessante er at volumene for salg er opp 3,2 pst i forhold til samme måned i fjor, mens antall solgte objekter er ned 2,5 pst. Når prisbildet er slikt at både volumet som omsettes faller, mens tilbudet øker, er det et tegn på at vi har kommet for høyt i pris.

Trolig vil prisene falle frem mot jul etter hvert som nybyggene som ble satt i gang i 2016 og 2017 veltes ut i markedene.

Nybyggingsaktiviteten blir avgjørende for prisene også i 2019. Fortsetter utbyggerne å bygge mer enn det er demografisk grunnlag for, vil prisene før eller siden med nødvendighet falle tilbake.

I dag bygger vi om lag like mye som befolkningen vokser. Noe rives, men motgående er det en god del av våre nye eneboliger som har en såkalt praktikantdel. Dette er i realiteten to-mannsboliger.

Akkurat når tilbudsoverskuddet vil prege prisene er ikke godt å si. Det er 5,3 millioner av oss, som fordeler seg på 2,5 millioner boliger. 2,3 mennesker per bolig i gjennomsnitt. Holder familiestørrelsen seg også for nye boliger vil det si at vi bygger om lag det dobbelte av hva vi trenger. Små endringer i sentralisering og skilsmisserater kan endre på dette boligbehovet. Likevel; alle boligmarkeder hvor man bygger dobbelt så mye som man trenger, vil før eller siden måtte falle tilbake. Selv uten rentehevinger!

Som alltid er de regionale tall vel så spennende som de nasjonale. Kristiansand (+1,5 pst) og Stavanger (+1,3 pst) overrasker med sterk prisoppgang. Sterkest var imidlertid de skattefrie tilfluktskommunene Asker og Bærum (+1, 8 pst).

Mere normalt for måneden var Oslo, (+1,0 pst) og byene Troms, Bergen og Trondheim, som alle hadde en prisoppgang på om lag et halvt prosentpoeng i mai.

De regionale forskjellene ventes fortsatt å bli store.

Nedenfor har jeg satt opp en tabell hvor en ser antall innbyggere i ulike fylker fordelt på boligannonser 2. juni år på Finn.no. Finnmark har minst fare for overskuddstilbud, mens tilbudet er unormalt stort langs det som en gang var Gullkysten; Agder-fylkene og Rogaland.

Fremover vil som sagt nybyggingsaktivitetene trolig bestemme prisutviklingen også for brukte boliger. Det er unormalt mange nye boliger for salg nå, noe som vil veie tyngre på prisene over tid.

Utleiemarkedene ser også ut til å ha fått nok. I Oslo var det på Finn.no om lag 30 pst flere boliger enn normalt til leie ved utgangen av mai.

Du som skal selge bør derfor bruke forsommeren godt. I disse dager er det mange boligkjøpere som har fått solstikk. Selg før høstmørket gir oss alle depresjoner!

Kategorier

Siste innlegg