Den naturlige økonomiske utvikling

by | 24. April 2018 | Internasjonal økonomi, Norsk økonomi

Det er gode økonomiske tider i de fleste samfunn nå. Men oppgangen er midlertidig av natur da den bygges på urovekkende sterk kreditt vekst, ikke på befolkningens langsiktige behov. Hverken i USA, eller i Norge.

Som nevnt i mandagens blogg så har Congressional Budget Office i USA nylig kommet med oppdaterte prognoser for amerikansk økonomi.

I figur 1 vises BNP-veksten som antas å følge de enorme fiskale stimuli fra 2018 og 2019. Deretter blir imidlertid veksten langt mer avdempet. Uten stimuli fra lavere renter eller økte budsjettunderskudd kan knapt amerikanske vokse mer enn 1,5-2,0 pst per år. I utgangspunktet har man jo nær full sysselsetting, og aldersgruppen 15-54 år antas kun å vokse med et kvart prosentpoeng per år. Ikke noe å gjøre med disse demografiske fakta i Trumpistan. Et USA hvor folk av alle aldre er mer skeptiske til innvandring enn de var før, og hvor det fødes langt færre barn per kvinne enn for få år tilbake.

Norge går mot samme skjebne. Mandag fikk vi tall for byggeareal og flyttinger i Norge. I fjor var det både sterk nedgang i innvandringen, men samtidig vedvarende høy byggeaktivitet. Kanskje for første gang i dette årtusen begynner vi å få mer enn nok boliger her i landet.

Befolkningen først. I fjor var det en nettoinnvandring på 21 349, en nedgang på 4727 mennesker fra året før. Fødselsoverskuddet (15 859) var også lavere enn den har vært i senere år. Dermed vokser ikke befolkningen stort mer enn antall igangsettingstillatelser utgjør.

Da vi er 2,2 personer per bolig i Norge er det enkel matte å komme frem til at vi i 2017 bygde om lag det dobbelte antall boliger som befolkningens behov skulle tilsi at vi trenger. Ingen krise at det blir litt godt om boliger til folk flest, men ingen bærekraftig trend.

I mars falt da også igangsettingen av boliger, ned 15 pst fra måneden før i sesongjusterte termer. En nedgang som trolig vil fortsette i månedene som kommer. Antall nye boliger for salg på Finn.no er relativt høye 4000, og utleiemarkedet flommer av boliger på jakt etter folk som kan ta dem i bruk.

Med lavere folketilvekst er det også behov for færre nye næringsbygg enn før. Færre barnehager, skoler, kontorer og butikker. Spesielt det sistnevnte kan falle mye da varehandelen utsettes også for andre negative faktorer som konkurranse fra internetthandel, harryhandel mm.
Litt på samme måte som vi har hatt for høy byggeaktivitet for boliger , har vi også satt opp for mange kjøpesentre mm. Derfor faller igangsettingen av næringsbygg

Når du har færre barn, nye landsmenn, boliger og næringsbygg er det kanskje også grunn til å roe ned bruken av sjekkheftet litt. Noen forsiktige tegn til nedgang i kredittveksten har vi sett. Mer må til skal vi unngå rentehopp i vår bekymrede sentralbank.

Fredag la vi ut en makrorapport hvor vi prøvde å utkrystallisere et scenario hvor den økonomiske veksten i Norge faller tilbake. Ingen grunn til å forhaste seg med renteoppgang hvis det er økonomien som er i fokus. Men kanskje er det gått litt prestisje i ropene om renteoppgang fra sentralbankens side?

På samme måte som i USA vil den økonomiske veksten i Norge gradvis falle tilbake til om lag halvannen prosent per år etter hvert som antall nybygg, og annen økonomisk aktivitet, tilpasses veksten i befolkningen. En befolkningsvekst som kommer til å bli langt mer beskjeden enn den har vært, nå som også nordmenn er blitt skeptiske til å ta imot for mange innvandrere.

Kategorier

Siste innlegg