Norges Bank ved avkjøringsrampa for renteheving.

by | 07. March 2018 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Ikke noen grunn til å heve renten i Norge spør du meg.

Lønnsveksten er fortsatt moderat, boligmarkedene på vei til å normaliseres, og varekonsumet i januar viste det største fall i dette årtusen for en enkelt måned (-3,4 pst).

Så ingen grunn til å heve renten spør du meg, men det er da heller ingen som gjør!

Man må bare lære seg å ta verden for hva den er, sukk!

Sist uke fikk Norge en ny pengepolitisk forskrift som Finansdepartementet selv nedtonet betydningen av, men endringene fra den gamle er substansielle. Tre viktige endringer, som alle trekker i samme retning:
Inflasjonsmålet senkes til 2,0 fra 2,5 pst, noe som i notatet ‘Bakgrunn og vurderinger’ og på pressekonferansen fredag forrige uke bagatelliseres. Men det er en viktig senking. Lav inflasjon blir i fremtiden intet hinder for å heve renten. Som Finansavisens Jone Frafjord påpekte, Norges Bank trenger ikke lenger vente på en lønnsvekst på 3–tallet for å rettferdiggjøre en renteheving. Renten kan heves uten at lønnsinflasjonen tar seg nevneverdig opp.
Finansiell stabilitet tas det nå eksplisitt hensyn til. En endring som for mange bare er en formalisering av dagens verbale bekymringer, som jo alltid henger ved rentebeslutningen. Men likevel, nå er hensynet til finansiell stabilitet i praksis hovedmålet med rentens kortsiktige variasjoner. Og skal du gjøre noe for den finansielle stabilitet bør man være føre var. Ikke rydde opp etter at boom-bust syklen har fått spilt seg ut.
Krona er ut. Skal ikke lenger formelt tas hensyn til selv om det selvfølgelig står i bakgrunnsnotatet at man skal skjele til dens internasjonale verdi. Det er nesten som om målene finansiell stabilitet og kronekurs har byttet plass på listen over oppgaver pengepolitikken skal hensynta.

Disse endringer får meg til å tro at økonomene i Finansdepartementet og Norges Bank ønsker å heve renten så raskt som mulig. Om dette er mars, juni, september kan være litt hipp som happ, men mye taler for at de kommer allerede nå til sommeren.

Nøkkeltallene og makrobildet innenlands vil neppe passe bedre til høsten for en renteheving enn de gjør i dag.

Boligmarkedene forsøker å finne normalisering, og en renteheving kan hindre en ny spekulativ fråde til høsten. For de som er bekymret for slikt.
Selve boligbyggingen vil imidlertid trolig falle i andre halvår og inn i 2019, etter hvert som tidligere solgte boliger blir ferdigstilt. Det uten at nye prosjekter kommer til.

Finanstilsynet la i februar frem sin bisarre anbefaling til en ny boliglånsforskrift. Lettere å få boligfinansiering i Oslo, men strammere i resten av landet, skal det bli. Forstå det den som kan. Men får tilsynet gjennomslag når forskriften revideres til sommeren, kan ønsket om å dempe Oslo rettferdiggjøre en tidlig renteheving.

Krona er trolig så svak som den kan få blitt. Bedre muligheter til å heve renta uten å skade utenrikshandelen får man neppe enn det man har i dag.

Vekstutsiktene blir neppe bedre til høsten enn de er i dag. Økende uro knyttet til USAs handelspolitikk, tre-fire rentehevinger over dammen, og ny en vedvarende nedgang i norsk boligbygging vil før eller siden tynge norsk BNP vekst. For oljeindustrien kan pessimismen komme sigende til høsten hvis sommerens leteprogram etter olje og gass blir like skuffende som fjorårets.

Inflasjonen topper trolig også ut på forsommeren. Etterdønningene av fjorårets kronesvekkelse på alskens importvarer vil være uttømt før sommeren. Et bugnende utbud av nye billige utleieboliger i det meste av kongeriket vil gi stadig lavere vekst i husleiekomponenten av KPI. Denne komponent som veier nær en femtedel av samlet kjerneinflasjon.

Så jeg snur nå, kan ikke annet. Norges Bank har kommet til avkjøringen for renteheving. Kartleser Andreassen fekter med armene og anbefaler på det varmeste å holde stø kurs, men det ser ut til at bankens folk har bestemt seg. De vil varsle snarlig heving i mars.

En renteheving som kan komme i juni, september eller desember. Men gitt at nøkkeltallene og makromiljøet er gunstige for en slik renteheving nå, kan de like gjerne komme på forsommeren som å drøye vedtaket inn i en usikker høst.

Dette er neppe begynnelsen på en serie hevinger. Som sagt er det mye som tyder på at høsten blir svakere. Å heve renten av hensyn til finansiell stabilitet er engangsmanøvre som kommer litt ad hoc.

Kategorier

Siste innlegg