En stemningsrapport fra livet utenfor bompengeringen i Oslo

by | 21. November 2017 | Norsk økonomi

Etter en alliansesamling i Eika Gruppen, og et seminar i regi av Sparebank1 Markets i forrige uke, hvor mange Eika banker fikk presentert seg, og sine regioner, er det på tide å gi en liten stemningsrapport over ståa ute i distriktene.

Betimelig er det, etter at jeg for få minutter siden kom fra en konferanse om boligmarkedet og den finansielle stabilitet i Norges Bank. Det var gode foredrag i sentralbanken i dag, men som flere av dem sa: boligmarkedet er Oslo! En helt vanlig forutsetning i de fleste makroanalyser, for Oslos boligmarkedet har i tidligere år utviklet seg omtrent som resten av landet. Men ikke nå i det siste. Resten av kongeriket har ikke fått den voldsomme opptur i fjor, og tilsvarende nedtur i år, som Oslo har lagt bak seg.

Derfor er det godt å kunne sette seg ned en ettermiddag, og skrive litt om utviklingen utenfor de store byene.

Uten noen klar rekkefølge gjenforteller jeg hva noen av dem hadde å si i forrige uke. Viktig input for en analytiker som er redd for at boligbremsen skal trekke BNP-veksten kraftig ned i tiden som kommer.

Narvik Sparebank ligger i Ofoten-regionen hvor Eika også har Ofoten Sparebank og Harstad Sparebank. Nord-Norge klarer seg generelt godt for tiden med gode tider for reiseliv, fiske og bygg og anlegg. Forsvaret legger om, hvilket skaper utfordringer på steder som Andøya, men er til hjelp for disse tre banker da Evenes skal opprustes slik at den kan fungere som fremskutt base for F35-flyene som er stasjonert på Ørlandet. Satsinger på arrangement som Alpin VM kan gi en ny runde med oppgraderinger av Narvik som vintersportsted. Tvi-tvi med søknaden. Banksjefen hadde i hvert fall stor tro på at søknaden ville vinne frem.

Nå skal ikke jeg utelukke at ting kan feile i Ofoten-regionen, og mange på Aker Brygge frykter det verste, bare husk at boliger flest her koster 2-3 millioner kroner, betydelig under teknisk verdi. Heller ikke i Lofoten er tapspotensialet for en forsiktig bank stort. Lofoten Sparebank går godt, og merker de enorme turisttall om sommeren.

Litt lenger sør finner vi Grong Sparebank som definerer de nordlige delene av det nye Trøndelag-fylket som sitt nedslagsfelt. En bank som har vokst voldsomt i senere år, til en forvaltningskapital på 6,6 milliarder kroner, blant annet fordi de tok over en kundeportefølje fra Danske Bank. De nordlige delene av Trøndelag er rikere enn man tror, med mye fisk, inklusive lakseoppdrett, reiseliv og tradisjonell industri som hjelpes av den svake kronekurs. Ei heller er det her så lett å tape mye penger på et boliglån. Gjennomsnittsprisen per omsatte bolig i 3. kvartal i år var om lag halvannen million kroner.

Sør for Trondheim ligger nye Orkla Sparebank, ved munningen til elva med samme navn. Orkdal og Meldal sparebanker slår seg sammen i år, en naturlig prosess nå som også de respektive kommunene gjør det samme.

Her er det vekst både som følge av deres nærhet til lakserikdommene på Frøya og Hitra, samt at de har mye industri og en viktig avdeling for regionsykehuset i Trondheim. Et av Trøndelags største handelssentrum. Med sin havn er den også velegnet for Midt-Norges omfangsrike leverandørindustri til oljesektoren.

I fjellheimen finner vi mange Eika-banker. Skue Sparebank som er en sammenslåing av Nes Prestegjeld Sparebank og Hol Sparebank, har som ambisjon å bli verdens beste bank for Buskerud!

En ambisjon som går igjen der lokalbanker blir sammenslått, det å være den foretrukne samarbeidspartner for fylkets eller regioners lokale næringsliv. Skue har snudd opp, ned på det meste, men beholdt en raus filialstruktur. Noe som har sine kostnadsutfordringer, men også sine fordeler nå som kundene trenger hjelp til pensjon og spareformer.

Hyttemarkedet er i motsetning til storbyenes boligmarkeder fortsatt i full blomst. Med en svak kronekurs ventes neste år å bli nok et rekordår for reiselivsnæringen i Buskerud. Risikoen i fjellene balanseres ved bankens satsing i Drammen, en av Norges raskest voksende byer, hvor de har hatt kontor i snart 20 år.

Lenger Øst finner vi en av Eika-gruppens største banker, Totens Sparebank. Konjunkturbarometer for Hedmarksregionen har sjeldent vært sterkere enn den er i dag, noe som preger bankens voksende utlånsporteføljer og dets reduserte tap. De siste kvartaler har banken tilbakeført tapsavsetninger, all den tid det meste går godt for bygdene og byene langs Mjøsa.

En interessant sak er at Raufoss som våpensmie har fått en renessanse. Mange trenger mer kuler og krutt nå som Putin rasler med sablene. Men også annen industri er i vekst; blant annet bildelsindustri. Ingeniørene på Hamar og Gjøvik er prismessige konkurransedyktige med sine kinesiske kollegaer.

Men Hedmark har nå fått litt sus i boligmarkedet. Omsetning i de fleste av årets måneder er markert opp fra i fjor, og prisen er 10-15 pst høyere enn på samme tid i fjor.

Det er som man ser gode tider for omlandet til de fleste banker, noe Jæren Sparebank i Rogaland har utfordringer med å forklare investorer. Investorer som er skeptiske både til olje- og boligbrems. Men Jæren har mange ben å stå, inklusive turisme og landbruk. Boligprisene tok heller aldri av her. Landbruket har vel aldri vært mer lønnsomt enn nå.

Den største av Eika bankene, Sandnes Sparebank, ser også ut til å være over kneika, med solide overskudd i år. Kan godt være at boligprisene skal videre ned, men husk at i Sandnes/Stavanger er nå prisene tilbake der de var i 2012. Og oljebremsen er vi ferdig med for denne gang.

Dette var bare et knippe av banker som var innom og presenterte seg i denne uke. Forskjellene landet rundt er spesielt viktig å ha i mente nå som boligbremsen slår innover landet.

Men det er altså viktig å ha klart for seg at nivåene utenfor Oslo er annerledes enn i resten av kongeriket. Utenfor storbyene koster eneboliger på om lag 200 kvm gjerne godt under fem millioner kroner. Ja, de kan falle noen prosent i verdi, men neppe nok til å utløse mislighold av boliglånet. Boliglån som NAV trer støttende til på, hvis barn ar i fare.

Selv et marked som Lillestrøm hvor ekspansjonsplanene er store har flust av rimelige boliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for en bolig er for tiden langt under Oslos nivå; 45 000 kroner per kvm.

Lenger ut har vi Aurskog Sparebank som tidvis kniver med DnB om å ha den høyeste Pris/Bok brøk på sine egenkapitalbevis. Her går det meste godt. Hovedproblemet er å kontrollere veksten på en fornuftig måte.

I sum så er det viktig å huske på at en eventuell nedtur i boligmarkedene blir en regional affære, hvor utviklingen i Oslo kan bli veldig annerledes enn i resten av landet. Et meget godt og interessant innlegg ble i dag holdt i sentralbanken av konsernsjefen i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

Mange gode poeng, men det mest spennende var en opplysning. OBOS anslår nå at det skal leveres 4000-4500 boliger i både 2018 og 2019 i hovedstaden, mot normale 2000 per år. Med andre ord peker Oslo seg ut som et særegent vanskelig avsetningsmarked i overskuelig fremtid.

Men altså ganske så annerledes enn Norge utenfor hovedstadens bompengering.

Kategorier

Siste innlegg