Comfortably numb

by | 31. October 2016 | Norsk økonomi, Renter og valuta

– Samlet sett har norsk økonomi utviklet seg som antatt i september,

Sentralbanksjef Øystein Olsen 27. oktober 2016.

Ved siste rentemøte sa Norges Bank at deres prognoser fra september fortsatt var intakt. Men de facto har det skjedd en del som tilsier at deres relativt optimistiske anslag, begynner å se absurde ut.

  • AKU-ledigheten har økt mer enn sentralbanken forutsatte, og er nå 4,9 pst av yrkesbefolkningen.
  • Industriproduksjonen i august var ned hele 7,5 pst fra samme måned året før.
  • Kronekursen er sterkere enn ventet, noe som vil tynge all konkurranseutsatt virksomhet i tiden fremover. Nå opp nær 9 pst fra årskiftet.
  • Ingen tegn så langt til at lønnsveksten tar av, slik sentralbanken forutsatte for neste år i sin septemberrapport.
  • Konjunkturbarometeret til SSB for 3. kvartal var svakt, og samlede lån til bedriftene falt i september for tredje måned på rad.

Mer om dette nedenfor:

Utover høsten har vi også fått bekymringsmeldinger for det private konsum. Litt underlig er det å se at Norges Banks økonomer ikke tar hensyn til at prisen på en typisk norsk handlekurv har økt markert i år, og langt mer enn konsumprisindeksen tilsier. Dette fordi den største komponent, husleier, som utgjør en femtedel av indeksen, stiger med bare 1,7 pst per år. Andre varer og tjenester stiger nå med 4-5 pst, langt over det lønnsveksten kan kompensere. Og verre vil det bli. Nå i høst skyter strømprisene fart. Tarifføkninger som fungerer som skattehopp på forbrukerne.

Dette slår selvfølgelig ut i konsumet. Varekonsumindeksen er nå på samme nivå som den var for to år siden. Og verre vil det.

Det er heller ikke mye håp om noen sterk bedring i bedriftenes investeringer, da deres låneetterspørsel er fallende. Ikke-finansielle foretak har nå sin tredje måned på rad med krympende kredittvolumer.

Det siste konjunkturbarometeret for industrien, for 3. kvartal i år, som Statistisk Sentralbyrå utarbeider på kvartalsbasis, viser en ny svekkelse. Fortjenestemarginene for vårt konkurranseutsatte næringsliv er små, og en valutakursstyrking på 3 pst inn i 4. kvartal reduserer fortjenestemulighetene ytterligere. Norges Bank har tro på at optimismen skal ta seg opp. Lykke til.

I år har Norges Bank akkomodert en styrking av valutakursen på om lag 9 pst, målt mot den importveide valutakursen. Er egentlig ikke så merkelig at bedriftenes etterspørsel etter nye lån går ned.

Men det er en mulig årsak til at rentene bør holdes høye. Den gamle Pink Floyd låta ‘Comfortably numb’, handler om rusmisbruk. Og de fleste økonomer ser på dagens kredittvekst som en avart av dette. Ikke uten grunn. Husholdningene øker sin gjeld med gode 6 pst i år. Det i et år med markert nedgang i reallønn og stigende arbeidsledighet. Nye lån er en måte å døyve smerten av tapt kjøpekraft og hindre nedgang i levestandard. Og noe av lånene tas opp til skyhøye renter, blant annet for å skaffe til veie egenkapital til boligkjøp.

Enkelte blir optimister av slikt, men selv frykter jeg at det bare er et tidsspørsmål før konsumentene vil kaste inn håndkleet. Trolig vil et svakt arbeidsmarked og allerede høye nivåer på forbrukslån gi en skuffende svak juleshopping i år. Bilsalget vil antagelig falle fra i år til neste år.

Og skulle jeg ta feil, og julehandelen slå alle rekorder, vil det være med lånte penger. Og større fare for resesjon senere, enn om ting pent og pyntelig hadde roet seg.

Jeg aner ikke hvordan Norges Bank har kommet til et så vidt optimistisk scenario som de gjorde i september. At de opprettholder sitt gode humør i oktober er også en nøtt å knekke.

Men det som blir tydelig er at de først har tenkt å kutte sin foliorente ETTER at prognosene har slått feil, og norsk økonomi er på vei ned igjen. Det tilsier at de da må kutte raskt, og mye når de først tar grep.

Tiden går og farene for nye nedgangstider øker. Det er derfor både økt sannsynlighet for at rentekuttene kommer, og at de blir store, men som sagt, først etter at Norges Banks siste, og svært så optimistiske prognoser slår feil.

 

 

 

Kategorier

Siste innlegg