Renteråd fra en enarmet økonom

by | 06. September 2016 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Gårsdagens boligpristall, som var overraskende sterke i det meste av kongeriket, gjorde at mange økonomer ønsket seg uendret rente ved rentemøtet til Norges Bank i september. Reduserte renter vil kunne fyre opp i boligprisene. Boligpriser som allerede vokser raskt nok som det er.

Når det gjelder renten, vil det alltids være ulike råd å få, til fortvilelse fra beslutningstagere som ønsker en klar konklusjon. Eller som den amerikanske presidenten Harry Truman sa det, etter å ha hørt på økonomer liste opp pro /contra argumenter ‘’on the one hand, but on the other hand’’:

– GIVE ME A ONE ARMED ECONOMIST!

Vel, her har du en. For når det gjelder pengepolitikken er det viktig å ikke ta for mange hensyn. Norges Bank må kutte sin foliorente til 0,25 pst ved sitt rentemøte 22. september i år. Ene og alene av hensyn til kronekursen.

Ja da, jeg vet at sentralbanken lager avanserte regnstykker hvor ulike argumenter tilordnes ulik vekt og at dette oppsummert gir et slags renteregnskap. Et regneskap som viser hvor mye renta bør endres fra det ene møte til det andre. Og ikke bare renta pt, men også fremtidige renter. Alt bestemt av sammenveiing av ulike argumenter som arbeidsmarked, inflasjon, valutakurs, boligmarked mm.

Slik regnestykker overvurderer sentralbankenes langsiktige handlefrihet.

Over tid må rentene tilpasses vår omverden. Og det er valutakursen som er jokeren. Uansett alle andre forhold, finnes det en valutakurs som er så utrert at rentene må settes til en eller annen nødvendig differanse til utlandets rentenivå.

En påstand som kan oversettes til: Før eller siden må renta settes slik at kronekursen stabiliseres. Og i overskuelig fremtid betyr det å sette renta lav nok til å stabilisere kronekursen. De fleste av våre naboland antas å ha negative renter frem til 2020 – minst!

Og det er i en slik tvangssituasjon Norges Bank kommer til å havne. Trur eg.

Og trolig er vi på vei allerede. Trur eg.

Og rentedifferansen til ESB s styringsrente må antagelig bli minimal, eller negativ. Trur eg! 

Sentralbankfolket er stolt av at de ikke lar seg vippe av pinnen av svingninger i valutakursen. Men svingningene er ikke rundt en rett linje, men mot en appresierende trend. Og tempoet er ikke noe å kimse av. Vi er nå om lag 6 pst sterkere enn ved årsskiftet.

Fortsetter vi slik vil krona styrke seg med om lag 8 pst i løpet av 2016, hvilket også er min prognose.

Men Norges Bank bør gjøre sitt til å hindre at så skjer, eller at appresieringen blir enda sterkere enn dette. Derfor er det så viktig å få kuttet rentene i september.

Dessverre kan ikke renta brukes til alt. Og før eller siden vil hensynet til valutakursen trumfe alle andre argumenter.

Kategorier

Siste innlegg