Den globale lavkonjunkturen fikk nytt liv ved Brexit

by | 24. June 2016 | Internasjonal økonomi, Norsk økonomi

Wow, nok et år hvor virkeligheten overgår fantasien. Hvem skulle tro at 2016 ble året da EU, og muligens også Storbritannia, går i oppløsning?

Storbritannia velger altså å gå ut av EU. Brexit er en realitet. Likevel som den indiske sentralbanksjef Raghuram Rajan påpeker, bør man ikke lage for presise prognoser i dag. Dette er derimot en god dag for grublerier.

Men noen foreløpige konklusjoner kan vi dra:

De fleste økonomer tror Brexit vi gi Storbritannia en midlertidig lavkonjunktur. Prognosegiverne i OECD tror på et BNP fall på 1,5 pst, mot en normal vekst på 2 pst pro anno for britene. Hundretusener av briter vil kastes ut i arbeidsledighet. Pundet vil trolig fortsette å falle, kanskje så langt som mot 10 blank i norsk regning. Britene vil selvfølgelig innføre negative renter ved høve. Rentekuttene får komme etter hvert som markedene roer seg.

Over i Euro-land venter det også alvorlige økonomisk tilbakeslag. Tyskerne er storeksportører til Storbritannia og bilindustrien vil rammes hardt. Alle de sør-europeiske land med svak kreditt vil trolig merke at det over tid blir dyrere å finansiere sine gjeldsbyrder. De europeiske renter er allerede negative for mye av statspapirene, men Den Europeiske Sentralbanken (ESB) vil trolig kutte ytterligere.

For resten av verden blir Brexit et nytt negativt sjokk for etterspørselen etter varer og tjenester. Dette er en verdensøkonomi som allerede har et såkalt produksjonsgap, ved at kapasitetsutnyttingen er lavere enn normalt. Arbeidsledigheten er stort sett unormalt høy, og inflasjonen like ekstraordinær lav, i det meste av verden. Verre vil det bli nå med en britisk resesjon.

Nye stimuli må komme der det er mulig.

I Norge er våre eliter relativt optimistiske på at 2017-2019 blir gode år for norsk økonomi. Norges Banks Pengepolitiske Strategirapport fra i går, hvor det spås et oppsving allerede neste år, er bare typisk for tidsånden. ”Norge klarer seg fint”.

Men snipp snapp snute, nå er tiden for eventyr ute. Norge vil rammes hardt først og fremst fordi at eksporten til våre naboland vil rammes. Nær sagt uansett kronekurs vil eksporttallene våre forbli uhyre svake gjennom 2017.

Norsk økonomi vil gå i resesjon med mindre styringsrenten kuttes kraftig. Vi kan ikke regne med annet enn fallende eksport i år og neste år – uansett kronekurs. Norges Banks prognoser fra i går er i dag fullstendig urealistiske. Det blir ikke noe av sentralbankens varslede konsum- og investeringsoppgang til høsten.

Finanspolitikken må selvfølgelig fortsette å være ekspansiv, men det er begrenset handlingsrom gitt at vi må forvente lavere avkastning på oljefondet i tiden fremover.  Europeernes statsrenter, som er våre inntekter, minimeres.

I det hele tatt er det så mye som må revurderes etter denne historiske dag, hvor britene gjør slutt på sitt 43-årige medlemskap i EU.

Men som den indiske sentralbanksjefen råder. Dette er ikke dagen for å utforme nye presise prognoser.

 

Kategorier

Siste innlegg