Har du nok nøtter i skapet?

by | 18. May 2016 | Norsk økonomi

Hva skjer om inntekten din ikke øker lenger? Mantraet til våre myndigheter, og mange ledende økonomer, er at problemene i norsk økonomi lar seg raskt løse. Og at vi om noen år er tilbake til solid lønnsvekst med en deilig duvende inflasjon på om lag 2, 5 pst, med tilhørende lønnsvekst noe sterkere enn dette. Men hva hvis så ikke skulle skje?

Verden er annerledes enn før, og de viktigste vekstrater i samfunnsøkonomien er nå på et lavmål. Hverken lønningene for arbeidsfolk, deres produktivitet, eller konsumprisene, vil stige mye i de nærmeste år. Noe bedre vil vi få det, men for mange vil det oppleves som om at vårt velstandsnivå stagnerer. Dette til tross for at rentene går i null og forblir der. De fleste statsobligasjoner i EU har i dag negativ avkastning, nettopp fordi investorer har gitt opp å tro på god gammeldags vekst og inflasjon på kontinentet.

Også her hjemme må vi regne med at statsobligasjoner får negativ rente etter hvert. Høres unorsk ut, jeg vet det, men det er som nevnt slik samfunnsutviklingen er blitt i store deler av Europa området – også i våre naboland Finland og Danmark. Og min gjetning er at vi blir stadig mere lik dem. Uten oljesektoren som vekstmotor er ikke forskjellen mellom oss og dem lenger så stor.

Dette er et boligblad, og mange av leserne vil nok glede seg over at boliglånsrentene fortsetter å falle. Men du skal også spare. Enten direkte, eller via pensjonsinnbetalinger. Og jo yngre du er, desto viktigere er sparingen for fremtiden. Barn av i dag har gode muligheter til å bli hundre år, eller mer.

Her får du litt å tenke på: Du vil trolig leve lenger enn du tror, og avkastning på dine sparemidler blir lavere enn de fleste så for seg for kort tid tilbake. Begge forhold – behovet for penger i din alderdom øker, og det at deres avkastning faller – tilsier at du må du spare mer enn før. Ekorn må samle nøtter for vinteren. Nøtter som ikke forrenter seg. Din situasjon er ikke helt ulik.

Ok da, så meningene er delte om hva fremtidig avkastning på sparepenger blir fremover, på virkelig lang sikt. Men usikkerheten tilsier at du bør sikre deg.  Det siste året har det ikke vært noe avkastningen å få for Ola Nordmann i verdipapirmarkedene. Jeg vet det finnes mange unntak, men de bekrefter bare regelen. Vis meg 100 kvinner som har tjent gode penger i et marked som totalt sett har gått i minus, og jeg kan liste opp en langt større gjeng tapere.

Her er mitt råd. Når boliglånsrenten din faller, be om at pengene du sparer på renteutgifter går til avdrag, til kjøp av andeler i verdipapirfond eller til barnas sparekonto. Jeg skal ikke ta stilling til hva du bør spare i. Individuelle rådgivning om gode plasseringsalternativer får du hos din autoriserte finansielle rådgiver. Men spare mer – det må du, hvis du skal trygge din alderdom.

Et av min første barndomsminner, var at jeg satt på kneet til bestefar. Han, som så mange andre, jobbet hardt, spiste tradisjonell fet norsk mat og røkte mye. Han døde 65 år gammel. Når du går av som pensjonist er du derimot sannsynligvis ved god helse, og klar for litt rock n roll. Synd hvis du ikke har spart opp nok til festene du har i vente. Det er ikke billig å danse på bordene, ei heller når du er blitt pensjonist.

Kategorier

Siste innlegg