Regional divergens i boligmarkedene på nyåret

by | 04. February 2016 | Eiendom

For boligmarkedene i Norge var årets første måned om lag som ventet, med en prisvekst på 3,1 pst fra måneden før. Imidlertid var det i år usedvanlig store regionale forskjeller, som jeg også kommenterte i min blogg i går.

Oslo ser sterkere ut enn selv de gode pristallene viste, mens Stavanger er ditto svakere, fordi volumene tilsier at trendene vil fortsette i februar. Interessant nok er det også andre steder i Norge som divergerer i årets første måned.

Graver en litt dypere i tallene, kommer det også frem flere regionale forskjeller i gamlelandet, nærmest ekkoer av divergensen mellom hovedstaden og Oljebyen med stor O.

Østlandsbyer som Hamar og Lillehammer stiger nå raskt i pris, om enn fra et lavt nivå. Både Hedmark og Oppland og Telemark steg med 3,5 pst fra desember til januar, noe mer enn for landet som helhet. Ett tegn på at også vårmånedene vil blir sterke for disse fylker, er at vi ser en markert nedgang i antall objekter for salg ved månedsskiftet (samlet ned en sjettedel fra samme tid i fjor).

Det kan være at noen byfolk har fått opp øynene for de mange kvaliteter som disse fylkene har å tilby. Og det til røverpris.

Langs Gullkysten ser det imidlertid ut som om tidligere så rike og dyre boligområder holder på å kjølne av. I Bergen (+2,5 pst MoM), Ålesund (+2,9 pst MoM) og Tromsø (+2,7 pst MoM) vokser boligprisene nå på nyåret noe svakere enn de gjør i markedet for øvrig. Hva verre er, det er flere boliger til salgs nå enn det var på samme tid i fjor.

En måned lager ingen trend. Men de som skal selge boligen sin i disse byene må være seg bevisst at det fare for at her er det ustabile markeder som snart kan snu ned. En vending som lett får sitt eget momentum. Hvis prisene først begynner å falle, vil budgivere bli langt mer forsiktige med å by, enn hvis de frykter at ting kan gå over takst.

Troen på at forskjellene mellom disse to gruppene, oljeland, og innland, er oljedrevet, styrkes av en kikk på Sogn og Fjordane. Her det litt, men ikke så veldig mye olje. Boligprisene stiger med landsgjennomsnittet (nevnte 3,1 pst Mom), men det er nedgang i antall boliger for salg – slik vi ser i resten av kongeriket.

Kanskje er det boligmarkedene i Sogn og Fjordane som blir bjellesauen og dermed retningsgivende for norske boligpriser sett under ett i år? Det norske boligmarked i miniatyr, om du vil.

Uansett, Dette var bare den første måned. Vi får se hvordan det går i resten av 2016. Ett år hvor arbeidsledigheten gradvis skal stige, mens boliglånsrentene fortsetter å kuttes. Og kanskje det største spenningsmomentet er om Bergen, Ålesund og Tromsø slår følge med Stavanger på veien ned. Og motsatt må en spørre seg om det nå i år virkelig tar av i Telemark, Hedmark og Oppland.

Kategorier

Siste innlegg