Velkommen til eiendomsmarkedets Game of Shadows

by | 03. February 2016 | Eiendom, Norsk økonomi

Robert Downey Jr. må være en av vår tids mest begavede skuespillere. Ok, så har jeg ikke sett de tegneseriebaserte superhelt-filmene han er med i, men storkoste meg med Sherlock Holmes: Game of Shadows. Der er han glimrende. Et vellykket grep i filmen er at han i rollen som Sherlock ser for seg sannsynlig utfall av sine handlinger, og motreaksjoner til disse fra andre, FØR han agerer. Og tar hensyn til dette.

Overbevisende skuespill, i en fornøyelig film. Traileren får du her.

Når jeg sitter og skriver om boligmarkedet etter årets første, og kanskje viktigste måned, er det litt i samme situasjon. Boligmarkedet kan få mange utfall, som påvirker renten og skattepolitikken, som igjen kan endre retning på boligprisene.

Ikke alt er synlig i dette markedet. Mye ukjent må vi bare spekulere i.

I landet som helhet var boligprisveksten på 3,1 pst i januar alene. Det er tidlig i året, men det har startet om lag som ventet. Etter mitt regneark er vi nå i rute til å få en samlet prisvekst for året på 5 pst for kongeriket som helhet.

Vel så viktig som pris er volum. Og det er her vi ikke vet hva som skjer.

Omsetningstallene er generelt lavere enn i januar 2015, men det mest spennende er hva som  fortsatt er til salgs ved månedsslutt. I fylkene som omkranser Oslo-fjorden, og i hovedstaden spesielt, er det langt færre boliger til salgs nå, enn det var på denne tid i fjor. Særlig for familieboliger av typen ‘eneboliger & delte boliger’ er nedgangen voldsom (- 30 pst samlet, for Oslo, Buskerud, Vestfold, Østfold og Akershus).

En kan bare gjette hvordan kjøperne som taper budrunder på nyåret, har det nå. Spesielt de som skal ha barn i skole til høsten, eller som er gravide med en tilvekst til søskenflokken, kjemper mot klokka. I vår må en regne med at boliglånsrentene for folk flest kommer ned, derfor blir det også hardere budkamper i tiden fremover.

Akkurat hvordan det går, det avhenger av styrken i den årlige vårflommen av familieboliger som normalt kommer i ukene etter påske. Det kan komme mange, det kan legges ut lite. Blir det få, kan prisene langs store deler av Oslofjorden vise to-sifret vekst fra 2015 til 2016.

Men myndighetene kan slå tilbake, noe du bør tenke på før du kjøper bolig.

I filmen endrer Sherlock Holmes adferd når han tenker i gjennom alle motgrepene skurkene vil gjøre hvis han følger sin intuisjon. På samme måte kan politikere, som har lokket asylsøkere til Norge, økt sentralisering rundt hovedstadsområdet, lovet nullskatt på boliger, og dempet boligbyggingen gjennom ulike reguleringer, plutselig slå om. Paniske grep for å dempe boligprisveksten kan ikke utelukkes.

I en verden uten fare for renteoppgang øker faren for boligskatt, avdragsplikt og omreguleringen av matjord, og LNF områder, til høyblokkbebyggelse.

Når du byr på bolig, ta hensyn til at politikere og økonomer flest har klart å innbille seg at boligprisene er unormalt høye. Landsgjennomsnittet, som var nær 36 000 kroner per kvadratmeter i januar i år er det mange som får høydeskrekk av. Nesten på nivå med bedre strøk av Vest-Ukraina, huttetu!

Risiko er det også i Rogaland, men her er spillet annerledes. Stavanger er fortsatt dyrere enn i Norge som helhet, men det er ved månedsskiftet 60 pst flere boliger til salgs her enn det var i samme periode i fjor.

Det er også fare for at vårflommen i Stavanger blir formidabel, rene bolig-tsunamien. Vi vet ikke. Alt avhenger av hvordan siddisene reagerer på kombinasjonen av forventet prisfall på boliger, men også nedgang i boliglånsrenter. Og hvem vet? Oljeprisen kan jo sprette opp og hjelpe potensielle kjøpere med motet til å by.

Den motsatte risk er en ny nasjonal boligskatt som implementeres for å dempe veksten i hovedstadsområdet, men som slår bånn helt ut av markedene i Rogaland.

I sum vil jeg anbefale boligselgere i oljeland å ikke bli for sta på pris, men heller akseptere bud som er til å leve med. Det er bare penger.

Det eneste jeg ikke liker med moderne filmfortellinger alá Sherlock Holmes: A Game of Shadows, er at jeg føler meg ufrivillig dratt gjennom et videospill. Etter at den ene scenen avsluttes med at Holmes og Watson klarer brasene, starter en ny, ganske lik scene, men bare med litt høyere vanskelighetsgrad.

Januar er bak oss. Vi er i rute til 5 pst boligprisvekst. Før vi går videre til neste nivå i årets boligspill. Det lunefulle februar!

 

Kategorier

Siste innlegg