Kampen mot norsk deflasjon

by | 15. October 2015 | Norsk økonomi

Nå som kjerneinflasjonen er på tre tallet (KPI-JAE var +3,1 pst i september og vil trolig holde seg der ut året), er det all grunn til å diskutere hvordan nordmenn bør takle en fremtid med fallende priser.

Yepsi, FALLENDE priser, ikke stigende. Du må følge med på strukturene i økonomien ser du – ikke avisoverskriftene.

I unge år som makroøkonom var jeg nærmest som en kattunge å regne som løp etter en virrende laserstråle . Rentene skulle opp, rentene skulle ned, være stabile – gjerne i løpet av samme måned. Alt etter som hva de nye overraskende nøkkeltallene bar bud om. Andreassen juniors tvillingsjel kan du se her i aksjon;

Høy prisvekst? Renta opp.

Neste ukes svake detaljhandelstall, DEN MÅ BARE NED!

Krona gjør et hopp? Renta må videre ned.

I senere år har jeg lagt større vekt på strukturelle forhold. Dette til tross for at også jeg – i likhet med renteanalytikere flest – er såkalt ‘data dependent’. Jeg følger med på nøkkeltallenes krumspring så godt jeg kan.

Likevel, mer givende enn å følge de månedlige nøkkeltall er det å fokusere på grunnleggende forhold; de prosesser som generer korttidsstatistikken.

Prosesser som driver en verdensøkonomi vi blir stadig sterkere integrert i. Enkelte økonomer, som Andrew Haldane, sjeføkonom i Bank of England, har ordet i sin makt, og betrakter verdensøkonomien som preget av:

“excess savings in the east, deficient investment in the west, worsening demographic trends and rising inequality”.

Og ikke noe av dette blir bedre neste år. Tvert imot er det overveiende sannsynlig at arbeidsledigheten i verden vil bli høyere i 2016 enn i år. Den gjennomsnittlige kapasitetsutnyttingen i gruver, oljefelt, havner, flyplasser, fabrikker og næringseiendom vil ganske sikkert bli lavere i 2016 enn den er i dag.

Teknologien gjør sitt. Nød lærer naken kvinne å spinne, og i mange industrier leter man i dag med lys, lykte og lupe for å finne kostnader å kutte.

Oppsummert: Høy sparetilbøylighet, lav kapasitetsutnytting, aldrende befolkninger og økende inntektsforskjeller trekker i retning av at deflasjonen er på vei.

Nå kunne penge- og kredittpolitikken vært usedvanlig raus og gitt opphav til så voldsom etterspørsel etter varer og tjenester at produksjonen kunne ta seg kraftig opp, men den gang ei.

I den ene halvdel av verdensøkonomien, de fremvoksende økonomier, er gjeldsgraden allerede problematisk høy. Ja, det er fortsatt en viss BNP- vekst, men den er fallende i de fleste land og mange steder negativ. Kredittmarkedene er nådeløse og krever ågerrenter fra de svakeste dyr i flokken. Derfor har sentralbankene i disse folkerike land, som viste så sterk økonomisk vekst inntil svært nylig, bare moderate vekstutsikter i kommende år.

I den andre halvdel av verdensøkonomien, de rike land, er det mer normal økonomisk vekst, men få tegn til at lønnsveksten vil øke. I USA, som utgjør om lag en tredjedel av de rike lands samlede økonomi, falt lønnsnivået fra august til september. I andre aldrende industrisamfunn som Japan, Tyskland og Storbritannia er det heller ingen tegn til økt lønnsvekst av betydning.

Og i Norge?

Kronekursen har snudd. Ok, noen uker skaper ingen trend, men det å gå fra en depresiering på mer en 10 pst i år, til det som ventes å bli et par prosent styrking neste år, er et skift på mer enn 12 pst i bidrag til endring i årlig vekst for importpriser. De norske importprisene vil i sum trolig bli kraftig negative i 2017.

Lønnsveksten holder seg lav. Ingen grunn til å tro noe annet nå som industriproduksjonen er på nivå med toppen i 2008, og oljeindustrien sliter med fortsatt kostnadspress. Kort sagt: Lønnskutt er i vente for sørgelig mange oljearbeidere. Holder industrien seg som frontfag for de andre store lønnsområdene vil da også den samlede lønnsveksten i Norge forbli svak.

Husleier. Tidligere års altfor høye inflasjonsforventninger har gitt oss et hav av ledige kontorlokaler i mye av Norge. Oljeindustrien leide store arealer som de nå ikke lenger har bruk for.

Så i sum kan en si Norge ganske sikkert er på vei mot deflasjon med mindre Norges Bank er aggresive i sin rentesetting. Nettopp fordi prisene har gjort et byks i år, gjør det mer, ikke mindre sannsynlig med deflasjon. Konsumprisene vil jo falle tilbake etter hvert som nye lavere importpriser, blir ytterlige nedjustert i takt med at kronekursen styrker seg.

Norges Bank varslet i sin siste rapport at hensynet til boligprisvekst og kredittvekst ville kunne hindre nye rentekutt. Mulig det. Sentralbanken står imidlertid i fare for å være passiv litt for lenge før de plutselig kutter rentene massivt i et forsøk på å rette opp skuta og unngå for lav prisvekst/deflasjon.

Et mønster vi har sett før.

Mye taler for at en klokere politikk ville være å redusere renten gradvis i et forsøk på å holde kronekursen svak. Kanskje på tide å ta telefon til sjeføkonomen i Bank of England?

Kategorier

Siste innlegg