Hva betyr en Grexit for Eurolandene – og Norge

by | 01. July 2015 | Internasjonal økonomi

I går blogget jeg om det mest sannsynlige utfall av den greske krisen. Nå som Hellas har valgt å misligholde sine lån i IMF, samtidig som det europeiske hjelpeprogrammet er avsluttet, er det all grunn til å regne med at Hellas er på vei inn i en ny resesjon.

Analysebyrået S&P spår at BNP kan falle med 3 pst i år, og verre vil det bli hvis grekerne stemmer NEI i søndagens skjebnevalg.

Optimister vil si at bare gjelda kuttes kommer veksten tilbake. Og kuttes vil den, enten det blir en ny avtale med EU, eller ei. Problemet er at selv med gjeldskutt er nå Hellas så preget av vanskjøtsel at økonomien neppe kan vokse i år.

I klartekst, det er den greske regjeringens poltikk, ikke størrelsen på statsgjelden, som er det største hinder for fremtidig økonomisk vekst. Dette er ikke det samme som å si at europeere, finansnæringen og kapitalister av mange slag ikke har en god del av skylda for grekernes problemer, bare det å konstatere at så lenge den halvkommunistiske regjering sitter, blir det ikke noe oppsving i privat sektor. Uansett hva du måtte mene om tidligere års politikk, er det ingen håp om konjunkturoppgang for gresk næringsliv med dagens regime.

Og uten optimisme i næringslivet blir det ingen fremgang for grekere. Den offentlige sektor har jo ingen evne til å promotere vekst. Og uten økonomisk vekst, er det bare et tidsspørsmål før Hellas må ut av Euroen, enten det blir JA eller NEI ved folkeavstemningen.

Men hva betyr en eventuell Grexit for Europa? Her er 4 prognoser, betinget av eventuell Grexit:

1) De resterende 18 medlemsland i Euro-området vil bli mer sammensveiset enn før, og kan lettere gjennomføre fornuftige reformer og harmoniseringstiltak som følge av Grexit.

2) Tyske idealister vil gåte bitre tårer, men i nord-europeiske finansdepartement vil garvede embetsmenn unne seg en dråpe champagne. Hellas har mottatt milliarder av Euro fra skattebetalerne i Nord Europa i et forsøk på å moderniser gresk økonomi. Nå kan de nøye sge med så sende litt nødhjelp fra tid til annen. Mentalt har nok mange finansministre for lengst avskrevet sine utlån til den greske stat.

3) Den europeiske sentralbanken vil likeledes gråte bitre tårer når pressen er tilstede, men glede seg over at Euro som valuta vil nå blir mere robust . Ja, jeg vet at alle snakker om at den europeiske valuta er truet bla bla. Men i sannhet er den europeiske valuta uten Hellas en langt mer homogen gruppe, enn den er med grekernes deltagelse.

Euroen, uten Hellas, vil bli hva ekspertene kaller et mer ‘optimalt valutaområde’ enn det var før. Landene som fortsatt er med, vil bli likere, og vil styrke båndene seg imellom, etter at grekerne velger seg kaos og fattigdom.

Bare tenk på rentesettingen. Tyskland har full sysselsetting, mens Hellas har slått følge med Zimbabwe i å misligholde sine forpliktelser til IMF. Du får aldri satt en sentralbankrente som passer like godt for to så ulike økonomier.

4) For Norge er hovedeffekten av gresk kaos at norske turister vil få billigere ferier til vinteren. Hipphipphurra. Her er det et mer generelt poeng. Hellas har få industriarbeidsplasser, men en enorm reiselivsnæring. En reiselivsnæring som kommer til å senke prisene sine som følge av depresjonen som venter grekerne. Nordmenn vil i fremtiden kanskje til og med kunne betale for seg med devaluerte drachmer, til skade for grekernes levestandard, men til bedring av vår egen.

Jeg ønsker grekerne alt godt og håper de kaster dagens regjering på en eller annen måte, men vær ikke i tvil: Det er ikke plass til kommunistiske regjeringer innenfor Euro-sonen. Og velger grekerne kommunisme, er det ikke noe tap for Euro-landene at de går ut av Euroen. Grekernes tragedie bringer mange gleder for andre europeere.

Kategorier

Siste innlegg